Spațiul Sigur Oranj al Școlii Profesionale din Criuleni

Spațiile Sigure Oranj (SSO) au menirea de a facilita recuperarea și integrarea psihosocială a refugiaților ucraineni: copii, adolescenți, tineri și vârstnici. Unul dintre cele 4 SSO inaugurate în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, lansate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este cel din căminul Școlii Profesionale din Criuleni. Acesta a fost deschis pe lângă Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați Criuleni, unde sunt cazate 79 de persoane:

  • 21 copii de 0-9 ani;
  • 17 tineri de 10-17 ani;
  • 7 tineri de 18-24 ani
  • 34 de adulți virsta 24+.

Membrii echipei locale a proiectului, pregătiți în cadrul mai multor programe de formare desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în vederea asigurării bunei funcționări a SSO, la elaborarea planului de activitate al spațiului de care sunt responsabili au ținut cont de așteptările, interesele, și vârsta beneficiarilor, incluzând o gamă variată de activități. Programul zilnic conține 2 activități – educaționale, recreative sau de consiliere, care durează 1-2 ore:

  • ”Arta meșteșugului”. În cadrul acestei activități, realizate de 2 ori pe săptămână a câte 2 ore academice, copiii și adolescenții participanți (5-16 ani) confecționează articole din materiale textile, hârtie colorată, carton, lut etc. De asemenea, ei sunt inițiați în arta brodatului și croșetatului. Scopul activității vizează dezvoltarea abilităților motorii fine și a creativității, stimularea exprimării de sine Participanții modelează, construiesc și decorează diverse obiecte folosind tehnici dintre cele mai variate.
  • ”Art Club”. Atelierele de creație, jocurile distractive și de cunoaștere pe care mizează clubul, care se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, își propun să încurajeze exprimarea gândurile, a sentimentelor și a trăirilor prin artă, precum și descoperirea, interpretarea critică și utilizarea informațiilor vizuale. Participanții fac origami, realizează desene, inclusiv tematice.
  • Activitățile sportive (volei, tenis de masă, fotbal, badminton etc.) țintesc să contribuie la promovarea modului sănătos de viață, la fortificarea organismului, la dezvoltarea multilaterală a personalității. La activități participă copii de 7-12 ani. În cazul celor de echipă, copiii mai mici de 7 ani sunt admiși cu acordul părinților.
  • Activitățile de consiliere sunt axate pe acordarea de suport psihoemoțional. Acestea sunt orientate spre cunoașterea de sine, dezvoltarea emoțională și a empatiei, dobândirea și valorificarea abilităților de comunicare și de socializare. Ele pun accentul pe consolidarea încrederii în sine, pe implicarea și menținerea în activitate a beneficiarilor. Numărul participanților variază între 15 și 20 de persoane. În ceea ce privește adulții, consilierea are loc individual, la dorință, prin discuție liberă, iar în cazul copiilor – atât individual, cât și în grup, prin jocuri educative.

Activitățile, realizate individual, în grup sau în echipe, sunt debrifate de organizatori, facilitator sau psiholog, care completează o fișă cu următoarele compartimente: data și ora desfășurării, numele facilitatorului/psihologului; grupul țintă; numărul de participanți, genul și vârstele acestora; tipul și scopul activității; materialele/echipamentele necesare; conținutul activității; nivelul de implicare al participanților; concluzii privind activitatea. De la o zi la alta, refugiații ucraineni demonstrează un interes tot mai mare pentru activitățile derulate în cadrul Spațiului Sigur Oranj. Participând la demersurile propuse, ei își petrec timpul liber într-un mediu captivant, lipsit de riscul discriminării, își dezvoltă un set de abilități, învață a comunica, inclusiv în limba română, și a stabili relații prietenoase unii cu alții, dar și cu membrii comunității care i-a găzduit.