Stagiul de practică al elevilor de la CESPA la ”Combinatul de pâine din Bălți”

Devram logo_25.05

În perioada 23 aprilie-23 iunie curent, 10 elevi înmatriculați la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, la meseria ”Brutar” (grupa BR-191, anul II), își desfășoară practica în producție la ”Combinatul de Pâine din Bălți”. Instruirea are loc în cadrul Activității 1.22. ”Practica elevilor din învățământul profesional tehnic la întreprinderi și la fermieri specializați în produse agroalimentare certificate, inclusiv ecologic” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. Aceasta este monitorizată de responsabili atât din partea întreprinderii (Andrei Gorban, șef Secție de producere), cât și din partea instituției de învățământ (Dina Mocan, șef Secție de instruire practică, și Aliona Cecan, maistru instructor), formați ca mentori în cadrul unui program al proiectului.

Planul de instruire a fost elaborat în baza Curriculumului stagiilor de practică, cu accent pe integrarea realizărilor tehnologice și a tendințele de dezvoltare din domeniul industriei de panificație în activitatea profesională. De asemenea, obiectivele demersurilor au reieșit din cerințele specifice stipulate în Standardul de calificare la meseria ”Brutar” și au vizat: pregătirea și dozarea materiilor prime și a produselor auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării aluatului, divizarea aluatului și modelarea semifabricatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare și livrare.
Stagiul de practică la una dintre cele mai mari companii de panificație din Republica Moldova înseamnă și o oportunitate de a-i familiariza pe elevi cu: echipamente de ultimă generație pentru stabilirea indicilor fizico-chimici de calitate a făinii și pentru cernerea făinii; procedura de determinarea diverselor culturi biologice întrebuințate la dospirea aluatului; normele de întreținere a depozitelor pentru răcirea produselor gata; pachetele de servicii și produse ale întreprinderii.
Pe tot parcursul practicii, interesul elevilor este susținut de condițiile și atmosfera de muncă din întreprindere, care și-a asumat inovația, implementând tehnologii și procese la zi, și care promovează o producție din materii prime ecologice.
Îmbucurător este faptul că toți stagiarii sunt invitați să activeze după absolvirea studiilor la ”Combinatul de Pâine din Bălți”, unui elev fiindu-i propusă poziția de șef de tură. Urmează un pas important pentru viitorul profesional al acestor tineri, căci decizia le aparține.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.