STANDARD OCUPAŢIONAL DEVRAM ÎN FAZĂ DE PROIECT

logo-Devram

La Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc atelierul de elaborare a standardului ocupaţional Tehnician în panificaţie şi patiserie desfăşurat cu participarea reprezentanţilor sectorului privat.

Evenimentul a încheiat o etapă semnificativă în procesul de creare a standardului ocupaţional. Aceasta  a fost marcată de o profundă analiză ocupaţională, care a permis identificarea competenţelor necesare practicării profesiei în cauză, a activităţilor şi sarcinilor, precum şi a indicatorilor de performanţă  asociaţi îndeplinirii atribuţiilor specifice în corespundere cu cerinţele pieţei muncii.

Timp de două zile, 16-17 ianuarie curent, participanţii s-au dedat unor discuţii constructive pe marginea acestui instrument de referinţă, care au fost însoţite de analize şi sinteze, revizuiri şi aduceri la numitor comun. În rezultat, au fost operate modificări, ajustări, îmbunătăţiri, produsul – proiectul de document – fiind gata pentru o ultimă etapă, cea de verificare, aprobare şi validare de către Comitetul Sectorial.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.