TRAININGUL ”APLICAREA TIC ÎN DEMERSUL DIDACTIC”

logo-Devram

Desfăşurată în perioada 14-15 noiembrie curent, de C. E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, activitatea a avut drept scop iniţierea cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic cu profil agroalimentar în abordările educaţionale moderne, axate pe integrarea tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor în actul predării, învăţării şi evaluării.

Astfel, 12 reprezentanţi ai 7 şcoli DevRAM, profesori de diferite discipline, au explorat instrumente web, cum ar fi Blabberize, Voki, Piktochart, Typeform, Pollseverywhere, Powtoon, CroswordLab etc., care oferă posibilitatea de a crea conţinuturi educaţionale şi sarcini interactive, în a căror realizare digitalul, drept mijloc şi mediu de învăţare, are un cuvânt greu de spus. În acest context, elevii vor putea dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru elaborarea unor prezentări, ziare, postere, rebusuri, portofolii digitale – practică care contribuie la o mai bună pregătire ca viitori specialişti.

Participanţii la instruire au discutat şi despre importanţa dezvoltării competenţelor digitale, racordate la standardele naţionale de competenţe digitale pentru cadre didactice şi elevi şi la cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Pentru sesiunea de follow-up, ei vor avea ca temă de casă să exerseze la clasă instrumentele cu care au fost familiarizaţi, creând un portofoliu didactic digital care va conţine demersuri de integrare a TIC în învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

Trainingul a fost realizat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria).