TRAININGUL „SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE” ÎN CADRUL PROIECTULUI DevRAM

logo-Devram

În perioada 1-3 octombrie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un training cu genericul ”Scrierea propunerilor de proiecte”. Activitatea, desfăşurată în cadrul proiectului DevRAM, Partea I şi subscrisă obiectivului de consolidare a capacităţilor organizaţionale ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic (IÎPT), a întrunit cadre manageriale şi didactice din cele 7 instituţii-pilot: Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Râşcani, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Şcoala Profesională din Bubuieci, Centrul de Excelenţă în  viticultură şi vinificaţie din Chişinău, Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi.

Agenda trainingului a cuprins mai multe subiecte, oferindu-le cursanţilor posibilitatea de a-şi proba cunoştinţele şi abilităţile în elaborarea de proiecte, de a determina părţile forte şi slabe la acest capitol, de a exersa cei 10 paşi în scrierea de proiecte: identificarea problemei; formularea scopului şi a obiectivelor proiectului; planificarea activităţilor şi a produselor proiectului; indicatorii cantitativi şi calitativi de măsurare a produselor proiectului, sursele şi mijloacele de verificare (matricea logică); durabilitatea proiectului; monitorizarea şi evaluarea proiectului; bugetul şi partenerii proiectului etc. De asemenea, în atenţia celor prezenţi au fost aduse generalităţi cu privire la standarde vs reglementări tehnice obligatorii pentru sectorul agroalimentar, standardele şi sistemul de management al calităţii în activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic etc.

Conform relatărilor formatorilor Svetlana ŞIŞCANU şi Serghei LÎSENCO, participanţii şi-au exprimat convingerea că orice proiect este o şansă de a schimba situaţia din şcolile noastre în bine, de a acumula noi experienţe şi a disemina practicile de succes, fiind deschişi spre învăţare şi colaborare.

Produsul final al acestei activităţi – 7 propuneri de proiecte – vor fi prezentate şi analizate în cadrul activităţii de follow-up, pentru feedback şi eventuale îmbunătăţiri, şi ulterior înaintate spre finanţare.

Evenimentul se încadrează în rezultatele scontate ale proiectului DevRAM, Partea I: dezvoltarea şi implementarea programelor de training pentru profesori şi manageri şi capacitarea tehnică a IÎPT.

Proiectul ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.