Transdisciplinaritatea, imperativ curricular

Acesta a fost genericul ședinței din 6 mai curent a Clubului de dezbateri educaționale PAIDEIAmoderată de Olga COSOVAN. Activitatea, desfășurată online, a adunat 25 de participanți, în mare parte profesori de limba și literatura română.

Audiența a abordat conceptul de transdisciplinaritate din multiple perspective, cu accent pe dezvoltarea competențelor-cheie și a proceselor de cunoaștere și de gândire, prin mijlocirea diverselor discipline școlare, pe taxonomia competențelor transdisciplinare, pe modalitățile de implementare a transdisciplinarității în învățământul preuniversitar, pe competențele solicitate de angajatori în secolul al XXI-lea.

Întrunirea, dominată de un schimb constructiv de păreri și experiență, s-a încheiat cu completarea Grilei lui Quintilian.

Vă așteptăm la următoarea activitate a clubului – ”Mindfulness, ca artă emoțională a predării”, care este planificată pentru ziua de 13 mai și va fi facilitată de Elena Creangă.