TREI ZILE DE FORMARE LA CEHTA

logo-Devram

În perioada 8-10 octombrie curent, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul a găzduit un training cu tema ”Strategii de instruire a adulţilor”. Realizat în cadrul programului ”Instruirea instructorilor (TOT) în educația adulților” al proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I, acesta a avut drept grup-țintă profesori care își valorifică și își dezvoltă competențele de formatori, pentru a lucra ulterior cu manageri și cadre didactice, dar și cu agenți economici dornici de a crește profesional.

Deviza aleasă de formatori pentru acest training sună în felul următor: ”Nu poti să înveți ceea ce crezi că știi”, fiecare zi având propriul mesaj și propria ”înțelepciune”:

  • ziua I –   ”Principiile instruirii adulţilor” (”Să nu-ți fie frică să te îndoi un pic, te vei îndrepta mai drept.”;
  • ziua II – ”Managementul activităţii de formare” (”Socoteala de acasă nu întotdeauna se potriveşte cu cea de la târg.”);
  • ziua III – ”Strategii didactice în lucrul cu adulţii” (”Calul bătrân cunoaşte multe drumuri.”).

Suportul de curs – elaborat de Angela Tomiță, Olga Cosovan și Tatiana Cartaleanu reieșind din nevoile de învățare ale celor prezenți – a cuprins atât repere teoretice, cât și recomandări practice. Particularitățile instruirii adulților, tipuri de cursanți și dinamica grupului, stiluri de învățare, proiectarea unei sesiuni și cadrul ERRE, forme de organizare a demersului didactic și specificul comunicării didactice în grupele de adulţi etc. sunt doar câteva dintre subiectele abordate de o manieră interactivă, demersurile presupunând sarcini de lucru individual, în grup și frontal, cu utilizarea de tehnologii educaționale moderne (Predarea complementară, Request, Metafora grafică, Sfoara cu rufe, Secvențe contradictorii etc).

Cursanții au demonstrat un interes sincer pentru propria dezvoltare profesională și multă deschidere pentru strategia ERRE în proiectarea trainingurilor cu adulții. La activitatea de follow-up, aceștia vor elabora și prezenta în perechi  „scenariul” unei secvențe de instruire.

Proiectul ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piața internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.