UN NOU STANDARD OCUPAȚIONAL: ”EXPERT ÎN STANDARDE OCUPAȚIONALE”

devram_15.12

Azi, 18 februarie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat un nou standard ocupațional: ”Expert în standarde ocupaționale”. Acesta a fost elaborat cu suportul proiectului Uniunii Europene „DevRAM”, Partea I, componenta „Dezvoltarea standardelor și a calificărilor ocupaționale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, în baza Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020.

Conceperea și validarea profilului ocupațional și a standardului ocupațional ”Expert în standarde ocupaționale” a fost subordonată asigurării cadrului normativ de corelare a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii. În acest proces au fost implicați experți și consultanți  de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei,Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare”, Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Agricultură și Industria Alimentară, Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Construcții.

Expertul în standarde ocupaționale este responsabil și gestionează întreg procesul de elaborare, actualizare sau adaptare a profilului și/sau standardului ocupațional, cercetează cadrul normativ, documentele internaționale de referință și situația pe piața muncii autohtone, tendințele și noutățile în aria ocupațională și ocupația vizată, se implică în activități de informare privind standardele ocupaționale. Acesta exercită rolul de coordonator în tandem cu reprezentantul entității comanditare, facilitează procesul de verificare a profilului ocupațional și procesul de evaluare și validare a standardului ocupațional. Poate deține următoarele funcții: coordonator-expert, expert în elaborarea standardului ocupațional, verificator profil ocupațional, expert în actualizarea standardului ocupațional, expert în adaptarea standardului ocupațional, evaluator al standardului ocupațional.

Importanța acestui standard ocupațional este dictată de necesitatea formării unei rețele de experți în domeniu, care să se implice în procesul de elaborarea a profilurilor și standardelor ocupaționale pentru ocupațiile care deocamdată nu le au, furnizând produse de calitate, racordate la rigorile internaționale.

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.