UN PARTENERIAT DE SUCCES, UN STAGIU DE PRACTICĂ DE SUCCES

devram_15.12

Conlucrarea dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol și mediul de afaceri în vederea efectuării de către elevi a stagiului de practică acumulează tot mai multă experiență. Mentorii (reprezentanții școlilor) și coordonatorii de practică (reprezentanții agenților economici) pregătiți în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I continuă activitatea cu elevii în întreprinderi.

S.A. Lactis din Râșcani este cea care a pus la dispoziție locuri pentru practica tehnologică a elevilor Colegiului Agroindustrial din localitate (grupa MAIA-41, specialitatea 71520 ”Mașini și aparate în industria alimentară”). Aceasta a fost desfășurată în cadrul cursului ”Instruirea și certificarea maiștrilor instructori”, de Vasile Guțu, profesor de discipline tehnice și tehnologice, și Vasile Gutium, mecanic-șef.

Scopul stagiului l-a constituit dobândirea de către cei 8 tineri de noi cunoștințe, exersarea și dezvoltarea abilităților formate în timpul orelor teoretice, prin rezolvarea de situații-problemă și studii de caz, precum și a unor sarcini cu diferit nivel de complexitate, axate pe îndeplinirea unor operații conform curriculumului. De asemenea, s-a urmărit familiarizarea acestora cu specificul funcționării întreprinderii și cu principiile etice de activitate profesională.

În opinia celor doi îndrumători ai stagiului de practică realizat la S.A. Lactis, această componentă a formării viitorilor specialiști comportă beneficii pentru ambele părți. Pentru elevi, ar fi contactul cu sectorul real, dezvoltarea competențelor în domeniul de specialitate, șanse sporite de angajare în câmpul muncii etc.; iar pentru agenții economici –  promovarea imaginii întreprinderii, prioritate în selectarea de absolvenți pentru încadrare în propria structură, parteneriat în organizarea unor proiecte comune, transfer tehnologic și schimb de experiență, oportunități de formare continuă a personalului în instituția de învățământ etc.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.