Un program de formare cu un conținut multidimensional

Programul multimodular ”Formarea continuă a cadrelor didactice”, acreditat de ANACEC, a intrat în etapa a patra, ultima, cea a ”Didacticii limbii și literaturii române”. Având 4 module și cuantificat cu 20 de credite, acest program complex se adresează profesorilor din învățământul gimnazial, liceal și postliceal, propunându-și să ofere o bază teoretică și practică esențializată și aprofundată, care să permită beneficiarilor să-și formeze și să exerseze setul de competențe necesare domeniului psihopedagogic, inclusiv de predare-învățare-evaluare a limbii și literaturii române ca disciplină-cheie în planul de învățământ. Programul se caracterizează prin utilitatea conținuturilor și a strategiilor alese pentru perfecționarea competențelor profesionale ale participanților, având ca formă de organizare trainingul, care oferă oportunitatea formării de abilități practice în contexte de învățare inedite, bazate pe soluționarea de probleme, dar și atelierele de discuție, de lectură și de scriere, care aduc un element inovator în demersul curricular modern.

Instruirea, desfășurată în regim sincron și asincron, se axează pe abordarea următoarelor subiecte:

  1. Modulul ”Psihopedagogie”, formatori Viorica Goraș-Postică și Svetlana Șișcanu: Taxonomia obiectivelor și competențelor educaționale; Formele de organizare a procesului de învățământ; Proiectarea didactică; Asigurarea climatului psihologic în mediul educațional; Inteligența emoțională; Comunicarea didactică; Baza filozofică a vieții psihice; Gândirea – proces psihic cognitiv etc.;
  2. Modulul ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare și resursele educaționale deschise”, formator Valeriu Gorincioi: Educația deschisă; Instrumente digitale; Platforme educaționale; Regulile de lucru la distanță; Drepturile de autor versus resursele educaționale deschise (RED); Pașii realizării unui produs digital; Modalități de evaluare a competențelor elevilor cu ajutorul TIC etc.;
  3. Modulul ”Branding profesional”, formator Elena Creangă: Conceptul de ”brandig profesional” și importanța acestuia; Arhitectura brandingului profesional al cadrului didactic; Dezvoltarea brandingului personal și profesional etc.;
  4. Modulul ”Didactica limbii și literaturii române”, formatori Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan: Proiectarea didactică; Designul probei de evaluare; Strategii/metode/tehnici de formare a competențelor, Referențialul de evaluare; Inter-/transdisciplinaritatea.

Grupul de beneficiari, alcătuit din cadre didactice din întreaga republică, este eterogen după disciplinele predate, dar și după experiența la clasă, demonstrând interes pentru creștere profesională și deschidere pentru implicare în activitățile proiectate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.