UN STAGIU DE FORMARE ÎN DOMENIUL COMPETENŢELOR SECTORIALE

logo-Devram

În perioada 23-27 septembrie 2019, Tatiana Gherştega (şef, Direcţia cadrul naţional al calificărilor, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării),  Vera Chilari (consultant principal, Serviciul ştiinţă, educaţie şi extensiune rurală, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului) şi Daniela Preaşca (manager interimar proiect UE DevRAM, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA), au participat la trainingul cu genericul Abordări sectoriale pentru dezvoltarea competenţelor, organizat de Centrul Internaţional de Instruire al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (International Training Center, ILO) din Torino, Italia.

Destinat reprezentanţilor ministerelor şi comitetelor sectoriale, conceptorilor de politici, managerilor instituţiilor de resort etc., cursul, la care au participat 51 de persoane din 16 ţări,  a avut drept scop de a facilita înţelegerea proceselor de dezvoltare a competenţelor sectoriale, pentru o mai bună implementare a politicilor legate de piaţa muncii. Acesta s-a axat pe câteva subiecte:

  • nevoile sectorului, necesitatea sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programele de modernizare;
  • metodologiile şi instrumentele cantitative şi calitative de identificare a dezechilibrelor de pe piaţa muncii;
  • mecanismele de finanţare a procesului de dezvoltare a competenţelor, de politică, de consolidare a capacităţilor instituţionale, de colaborare, aranjamentele instituţionale relevante;
  • abordările sectoriale generatoare de schimbări pozitive în procesul de dezvoltare a competenţelor.

Cursul, moderat de experţi şi practicieni în domeniu, a oferit oportunităţi de învăţare multidisciplinară şi a inclus sesiuni interactive cu prezentări, dezbateri, studii de caz, exerciţii participative, pentru un schimb prolific de cunoştinţe şi experienţă.

Participarea la această instruire a reprezentantelor din ţara noastră a fost sprijinită financiar de proiectul DevRAM, Partea I. (Activitatea 1.17. Elaborarea standardelor ocupaţionale şi de calificare necesare pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar şi Activitatea 4.6. Revizuirea documentelor de reglementare, legislative şi de politici relevante).

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria).