VIZITĂ DE STUDIU A ELEVILOR DE LA CAI UNGHENI LA S.A. MOLDAGROTEHNICA

devram_15.12

În cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I au început vizitele de studiu ale elevilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic agricol la întreprinderi de profil.  

Vizitele de studiu fac parte din acțiunile de orientare în carieră și își propun să contribuie la fortificarea cooperării dintre sistemul educațional și mediul de afaceri, la atragerea tinerilor pentru a practica o specialitate din domeniul de interes al întreprinderilor, la sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Acestea au scopul de a-i familiariza pe tineri cu specificul funcționării entităților economice, cu tehnologiile avansate utilizate, cu tipurile de echipament și utilaje în dotare, cu inovațiile din domeniu, cu pașii inițierii și gestionării unei activități antreprenoriale.

În acest context, pe 17 februarie curent, 17 elevi de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, grupa MA-171, specialitatea ”Mecanică agricolă”, au fost găzduiți de S.A. MOLDAGROTEHNICA, care își are sediul în mun. Bălți. Această companie, cunoscută și peste hotarele republicii, este producătoare de mașini, echipamente și tehnologii destinate complexului agroindustrial. Este Laureat al Premiului de Stat în domeniul Calității, Productivității și Competitivității.

Elevilor li s-a organizat o excursie prin întreprindere, fiindu-le oferite informații despre tipul și componentele procesului de producție, produsele furnizate pe piața internă și externă, tehnologiile aplicate, cerințele față de pregătirea și prestația angajaților, calitățile unui antreprenor.

Contactul cu o lume profesională reală, cu tehnologii inteligente și aparate performante, interacțiunea cu specialiști de înaltă calificare și cu oameni de afaceri de succes a constituit o experiență care unor elevi le-a întărit convingerea că au ales meseria potrivită.