VIZITĂ DE STUDIU PENTRU EVALUATORII EXTERNI ANACIP. PARTICIPARE ÎN MISIUNE DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN ROMÂNIA

În perioada 09-11 noiembrie 2016, Centrul Educațional PRODIDACTICA a organizat o vizită de studiu în România pentru evaluatorii externi din cadrul ANACIP. Vizita se înscrie în acordul de colaborare al CE PRO DIDACTICA cu ARACIS și face parte din proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC.

Astfel, reprezentantele Agenției Naționale de Asigurare a Calității din Învățământul Profesional (ANACIP), dr. conf. univ. Liliana Rotaru, vicepreședintă și dr. conf. univ. Maria Hămuraru, membră a Consiliului de Conducere și dr. conf. univ. Loretta Handrabura, lideră componentă a ”Asigurarea calității” din proiectul sus-numit, au participat la vizita de evaluare instituțională a Universității ”Artifex” din București, în calitate de observatori, împreună cu echipa de experți evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

”Sunt pentru prima oară prezentă la un asemenea eveniment, mărturisește dna Maria Hămuraru. Am mai participat la evaluări de programe, dar nu și la evaluare instituțională. Este o experiență relevantă, utilă, pe care am acumulat-o și o voi utiliza în activitatea mea, în calitate de expertă evaluatoare. Mulțumim mult organizatorilor și echipei de evaluare pentru sprijinul acordat.”

”Experiența respectivă este comparabilă cu primul șofat după o lungă pregătire teoretică într-o scoală auto: formarea de câțiva ani în domeniul asigurării calității învățământului superior a fost probată prin participare la actul de evaluare instituțională propriu-zis, cu experții-evaluatori ai ARACIS pe post de instructori. Desigur, practica acumulată în activitatea de fondare a ANACIP, de elaborare a documentelor de organizare și funcționare a agenției moldovenești mi-a susținut efortul de încercare „prin foc” a competentelor de evaluator”, afirmă Liliana Rotaru.

Această vizită, asemeni celor de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (evaluarea periodică a programului de studii universitare „Medicină veterinară” (în limba engleză) din 31-02.X.2016 și de la Universitatea de Națională de Muzică din București (evaluare instituțională din 22-24.XI.2016), completează șirul logic al activităților anterioare de care a beneficiat ANACIP cu suportul  Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Ne referim la: