VIZITĂ LA CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII AGRICOLE (CEHTA)

Pe data de 30 ianuarie curent, Vitalie Popa și Oleg Bursuc (AXA  Management Consulting), consultanții Centrului Educațional PRO DIDACTICA, Georgeta Mincu, manager de proiect, și Lilia Nahaba, coordonator de proiect (Centrul Educațional PRO DIDACTICA) au vizitat Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, Dondușeni (CEHTA) (Link).

Scopul vizitei a constat în familiarizarea cadrelor manageriale și didactice din instituție cu versiunea preliminară a Regulamentului de Funcţionare a Departamentului de Formare Profesională Continuă, elaborat de experți. Agenda activității a inclus prezentarea proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, coordonat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare/ADA și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene. Georgeta Mincu, căreia i-a revenit această misiune, s-a referit și la asistența tehnică ce urmează a fi oferită Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul.

Consultanții au prezentat proiectul Regulamentului și au inițiat o discuție pe marginea acțiunilor de întreprins întru lansarea Departamentului de Formare Profesională Continuă. Pe lângă recomandările cuprinse în raportul de evaluare a necesităților (Link), au fost specificate și alte necesități, mai ales legate de dezvoltarea capacităților Departamentului de Formare Continuă pe următoarele dimensiuni:

  • cercetarea pieței, în special a nevoilor de formare și prestare a serviciilor educaționale, a tehnologiilor noi în domeniul profesat;
  • dezvoltarea ofertei educaționale și din perspectiva instruirii on-line;
  • promovarea ofertei educaționale, selectarea beneficiarilor;
  • educația centrată pe formabil;
  • fundraising/identificarea surselor de finanțare a programelor de formare continuă etc.

Planul de acțiuni pe termen scurt în vederea creării Departamentului de Formare Profesională Continuă în cadrul CEHTA a fost un alt subiect la ordinea zilei. Participanții la întrunire urmează să revizuiască Regulamentul și să vină cu un feedback, pentru completarea și definitivarea acestuia, și să includă în planificarea strategică activități pentru buna funcționare a viitorului Departament.