Vizite de monitorizare și evaluare la universitățile-partenere

Pestalozzi-EIC

Recent, echipa proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației intercuturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2) a efectuat vizite în toate cele 3 universități, cu care colaborăm deja al cincilea an – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Comrat. Inițiativa de dezvoltare a competenței interculturale la cadrele didactice universitare și la studenții-viitori pedagogi este sprijinită de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția și implementată în Republica Moldova de către Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Pe agenda vizitelor am avut mai multe evenimente, inclusiv asistențe la ore publice în instituțiile unde studenții își desfășoară stagiile de practică, dar și la ore publice în universități, mese rotunde cu membrii echipelor instituționale de proiect, în vederea facilitării discuțiilor asupra procesului de elaborare a curricula de educație interculturală pentru programele de master la domeniul Științele educației. Partenerii proiectului au fost orientați suplimentar spre atingerea indicatorilor proiectului ce țin de proiectarea/elaborarea curriculumului, centrarea pe competențele interculturale, valorificarea resurselor primite în cadrul proiectului, contribuția proprie a universităților în asigurarea sustenabilității centrelor, la fel și promovarea educației interculturale atât în mediul intern al universităților, cât și cel externDe asemenea, s-a discutat în detalii, pe baza indicatorilor de monitorizare, activitatea centrelor universitare de resurse didactice în educație interculturală, dotate și inaugurate în proiect. La acest capitol, așteptăm mai multă implicare a universităților după ridicarea restricțiilor pandemice, dar și utilizarea extinsă a resurselor atât la nivel de instituție, cât și la nivel comunitar, or, tribunele de EIC lansate merită să fie extinse, actualizate și exploatate la maximum.

Coordonatoarele locale – dnele dr. Tatiana ȘOVA, Maia ȘEVCIUC și Maria IANIOGLO au pregătit în mod exemplar vizitele, iar prof. Viorica CEBOTAROȘ, Silvia GUȚU și Maria IANIOGLO au desfășurat ore publice, prin care au demonstrat vocație pedagogică și multiple strategii didactice specifice de dezvoltare a competențelor interculturale la studenți. Ulterior, studentele stagiare au valorificat achizițiile din universitate la grădinițele de copii, unde s-a dovedit o dată în plus că, începând cu cea mai fragedă vârstă, se poate educa în mod eficient și cu impact deschiderea către diversitate, spiritul de toleranță și de respect față de Celălalt.

În concluzie, ne exprimăm recunoștința pentru relațiile foarte bune de colaborare, pentru eforturile depuse de manageri, profesori și studenți pentru a face față provocărilor diverse din contextele multiculturale în care muncesc, pe filiera interacțiunilor dintre culturi, a egalității de gen, dar și a soluționării democratice a conflictelor.