VIZITE DE STUDIU LA ”DIAZTECH” SRL PENTRU VIITORII MECANICI PREGĂTIȚI DE CTA SVETLÂI

devram_15.12

Alte două grupuri de elevi de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi au beneficiat de vizite de studiu, gazda acestora fiind  compania ”DiazTech” SRL. Parteneriatul dintre cele două entități este îndreptat spre dezvoltarea profesională a tinerilor ce își fac studiile la specialitatea ”Mecanică agricolă”.

Ambele vizite, desfășurate cu participarea a 19 elevi din grupa 31 m și 20 – din grupa 32 m, au țintit studierea construcției și a procesului tehnologic de funcționare a mașinilor și uneltelor agricole, a ansamblurilor și subansamblurilor acestora. De asemenea, organizatorii și-au propus să consolideze cunoștințele elevilor legate de mentenanța preventivă în procesul de reparație a mașinilor agricole și de exploatarea parcului de mașini și tractoare.

Turul întreprinderii a inclus vizitarea depozitului de piese de schimb, a centrului de deservire tehnică a mașinilor și a utilajului agricol, fiind însoțit de o prezentare generală a subdiviziunilor, accentul fiind pus pe pregătirea și angajamentul colectivului, pe competențele pe care le cere  înființarea și dezvoltarea unei afaceri, pe calitatea serviciilor prestate, pe modernizarea continuă a utilajului, pe optimizarea lucrărilor în câmp.

Vizitele de studiu fac parte din acțiunile de orientare în carieră ale proiectului și își propun să contribuie la consolidarea parteneriatului dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol și agenții economici, la creșterea atractivității specialităților din domeniul de interes al mediului de afaceri, la sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.