ZECE CURRICULA NOI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL AGRICOL

Devram-logos

Consultațiile desfășurate de către experta Viorica Goraș-Postică au încheiat activitatea programului de formare ”Dezvoltare curriculară”. Derulat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, acesta a avut drept obiectiv de bază conceperea și implementarea unui program de instruire sub formă de ateliere pentru profesorii din instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol, din perspectiva consolidării sistemului de pregătire continuă. Grupul țintă a fost alcătuit din 14 reprezentanți ai celor 7 școli-pilot ai proiectului.

Etapele parcurse până la moment au presupus:

– organizarea unei sesiuni de instruire, în vederea actualizării competențelor conceptorilor de curriculum, a analizei cerințelor pentru un program și un curriculum de formare continuă; a stimulării interesului pentru perfecționarea permanentă a documentelor curriculare, unde au fost abordate următoarelor subiecte: ”Elaborarea curriculumului pentru elevi și pentru adulți: asemănări și deosebiri”; ”Structura curriculumului de formare continuă”; ”Formularea competențelor generale și specifice”; ”Selectarea unităților de conținut și corelarea lor cu obiectivele de referință”; ”Aspecte specifice pentru adulți în proiectarea sugestiilor metodologice”; ”Cerințe privind actualitatea și relevanța referințelor bibliografice” etc.;

– elaborarea de către cursanți a schițelor de curricula (opțiunea fiind curriculumul modular, pentru a adapta ușor conținutul în funcție de noile solicitări ale pieței muncii), prezentarea și analiza acestora în cadrul celui de-al doilea atelier;

– realizarea de consultații individuale, cu fiecare echipă de proiect, care au răspuns nevoilor specifice legate de formularea explicită și corectă a elementelor de curricula, dar și de corespunderea acestora exigențelor curente, intervenindu-se cu rectificările necesare.

Evaluarea finală a programului s-a produs printr-un chestionar (a se vedea: www.isondaje.ro/res/80427832831600/)

Apreciat pozitiv, cu excepția unor probleme de ordin tehnic, participanții au menționat că succesul serviciilor de instruire și de consultanță a fost asigurat de competența profesională și deschiderea expertei, de colaborarea eficientă, de atmosfera colegială și prietenoasă.

O ultimă etapă se va concretiza prin definitivarea și implementarea celor 10 documente: ”Creșterea legumelor în teren protejat” și  ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” (CEHTA); ”Implementarea managementului calității în ÎPT” (CESPA); ”Somelier” și ”Turism vitivinicol” (CEVVC);  ”Contabilitate în versiunea 8.3” (CAI Râșcani); ”Electrogazosudor (sudare manuală)” (CTA Svetlâi); ”Agricultura benefică mediului” (CAI Ungheni); ”Bazele nutriției și alimentației vegetariene” și ”Inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative și designului floral” (ȘP Bubuieci).

Acest program de formare este parte a componentei ”Dezvoltarea, lansarea și implementarea proiectelor de creare a sistemului de pregătire continuă (CVET)” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”.

Susţine educaţie agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.