ZIUA SEMĂNATULUI DE SOIA LA CEHTA

Devram-logos

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) găzduiește azi, 24 aprilie, un eveniment important pentru viața instituției, dar și pentru agricultorii din nordul Republicii Moldova: lansarea unei platforme demonstrative de cultivare a soiei.

Inițiativa, derulată în cadrul proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I, este îndreptată spre creșterea calității serviciilor educaționale prestate de CEHTA și a pregătirii tinerilor agricultori, prin: asigurarea de condiții optime pentru formarea competențelor profesionale ale elevilor de la specialitățile ”Agronomie”, ”Legumicultură și pomicultură”, ”Tehnologia produselor de origine vegetală”, dar și a altor beneficiari ai programelor de instruire furnizate de instituție, modernizarea procesului de învățământ prin aplicarea de echipamente și tehnologii de ultimă oră, extinderea activităților, sporirea eficienței utilizării terenurilor și mărirea veniturilor din activitatea economică. De asemenea, acest experiment va oferi specialiștilor din ramură informații despre cele mai productive soiuri de soia pentru condițiile de sol și climă ale regiunii, dar și recomandări privind creșterea acestei culturi.

Ideea corpului profesoral al CEHTA de a revitaliza un lot și a-l transforma într-o platformă demonstrativă de cultivare a soiei a fost materializată cu suportul Asociației Internaționale Donau Soja, care a oferit expertiză și asistență de specialitate, dar și al Centrului Educațional PRO DIDACTICA, prin grantul alocat în cadrul proiectului DevRAM pentru consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate, grație căruia au fost procurate o semănătoare, semințe, îngrășăminte, inoculanți.

Pe acest lot, care are o suprafață de 20 ha, vor fi testate 4 soiuri de soia: unul pus la dispoziție de producătorii autohtoni – ”Clavera” și 3 importate – ”Mavca” (Ucraina), ”Betina” (Canada), ”Toma” (Croația).

Implicarea elevilor în muncile de pe lotul de demonstrare va contribui la dezvoltarea abilităților de selectare a tehnologiilor de cultivare; de apreciere a calității semințelor; de semănare a culturilor și de evaluare a calității semănatului; de organizare a procesului de realizare a lucrărilor agricole mecanizate; de selectare a mașinilor și a utilajelor conform specificului lucrărilor agricole și de pregătire a acestora pentru lucru; de executare a lucrărilor de fertilizare cu îngrășăminte; de monitorizare a lucrărilor efectuate mecanizat, conform cerințelor agrotehnice; de aplicare a tehnologiilor avansate de cultivare a producției agricole etc. Iar producerea materiei prime proprii de calitate va servi drept suport în realizarea unor cercetări de către elevii de la disciplinele agricole și tehnologice.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.