A FOST FINALIZAT STUDIUL DE EVALUARE INTES „PROBLEME DE INTEGRITATE ÎN PROCESUL DE ANGAJARE ȘI PROMOVARE A CADRELOR DIDACTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

Neps

În acest raport, investigăm, în baza metodologiei INTES, fenomenele de corupție din politica și practica de recrutare a cadrelor didactice – angajare și promovare, care pot lua diverse forme, analizăm lacunele legislației care lasă breșe/favorizează violarea integrității, ne propunem să înțelegem motivele care provoacă actele de corupție și facem concluzii și recomandări pentru a minimiza disfuncțiile legislative și pentru a combate comportamentele ilicite în educație.

Raportul începe cu oferirea unei imagini de ansamblu asupra contextului integrității și al politicii educaționale aferente (Capitolul 2), apoi face o prezentare generală a politicilor și a practicilor ilicite (încălcări ale integrității) în promovarea și angajarea personalului didactic (Capitolul 3). Ulterior, Capitolul 4 dezbate lacunele acestor politici, care stimulează, într-un fel, le permit actorilor educaționali, să comită încălcări. Raportul se încheie cu un set de recomandări practice, cu caracter acțional (Capitolul 5), iar anexele oferă detalii despre interviurile de grup, ca sursă principală de dovezi primare, colectate pentru această cercetare.

Această cercetare a fost realizată în cadrul proiectului Integritatea sistemelor educaționale, investigată de societatea civilă, proiect comun al Centrului pentru Politici Aplicate și Integritate (CAPI) și al Rețelei Centrelor de Politici Educaționale (NEPC), susținut de Programul de sprijin pentru educație al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (OSF). Proiectul a oferit organizațiilor neguvernamentale – membri NEPC – din Georgia, Kârgâzstan, Republica Moldova și Mongolia o pregătire inițială privind evaluarea integrității în educație, care a fost urmată de investigații la nivel național asupra corupției în zonele selectate, inclusiv asupra priorităților reformelor din educație în aceste patru țări.

Studiul a apărut într-o ediție bilingvă, iar tirajul de 100 de exemplare va fi donat persoanelor interesate, versiunea electronică poate fi descărcată pe adresa: http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2020/06/Probleme-de-integritate_all.pdf. Până la finele anului, cercetătorii implicați – Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Oxana DRAGUȚA vor participa la diseminarea rezultatelor studiului printre factorii de decizie, managerii școlari și alți actori educaționali.