ATELIER INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI NONFORMALE A ADULȚILOR ÎN CADRUL ”CURRICULUM GlobALE”

dvvPe 7-8 noiembrie curent, alături de Adela Scutaru-Guţu, director Reprezentanţa DVV International în Moldova, am participat la un Atelier internațional cu tematica Curriculum GlobALE, cadrul de referinţă pentru sporirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei prin dezvoltarea educaţiei adulţilor şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Activitatea a fost organizată de DVV International din Macedonia, la Scopje și a adunat reprezentanţi din peste 10 ţări: Belarus, Croaţia, Germania, Kosovo, Macedonia, Mexic, Moldova, Palestina, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan.

La atelier s-au discutat în detalii structura şi conţinutul documentului reglator la nivel international, numit Curriculum GlobALE, dar şi multiple studii de caz din ţările în care educaţia adulţilor se îmbunăţăteşte considerabil graţie sportului oferit de DVV Internaţional, care promovează educaţia ca drept fundamental al omului şi ca perspectivă de dezvoltare. Proiectele internaţionale implementate de aproape 50 de ani în peste 35 de ţări pe patru continente, inclusiv pentru adulţii dezavantajaţi, creează oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională, prin intermediul formării de ordin general şi vocaţional.

În cadrul discuţiilor de la atelier a fost reiterată importanţa Curriculumul-ui GlobALE, ca document nucleu cross-cultural, care îşi propune să optimizeze profesionalizarea formatorilor pentru adulţi în diferite contexte, prin promovarea unor standarde de competenţă comune, prin sprijinirea organizaţiilor implicate în programe de formare a formatorilor, la nivel de proiectare şi implementare, dar şi prin facilitarea schimburilor de experienţă în domeniu între diverse ţări şi regiuni.

Apreciem calitatea parteneriatului CE PRO DIDACTICA cu DVV International Moldova, prin contribuţia comună la formarea şi certificarea formatorilor în domeniul educaţiei nonformale a adulţilor, dar şi prin elaborarea unor materiale didactice suport pentru aceştia, care sperăm, să constituie un imbold nou în procesul continuu de cunoaştere şi practicare eficientă a valorilor şi principiilor andragogice.

Viorica Goraş-Postică,

vice-preşedinte CE PRO DIDACTICA