ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

257_1_copCentrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, în perioada 9-11 februarie 2016, trainingul II din seria Gîndire critică pentru dezvoltarea competenţelor profesionale. Participanţii, cadre didactice delegate decîtevaşcoli profesionale din Republica Moldova, s-au concentrat de această dată asupra strategiilor de gîndire critică, menite să promoveze învăţarea prin cooperare, avînd în obiectiv formarea deprinderii de a lucra în echipă. Acest obiectiv este valabil atît pentru elevi, care vor activa la locul de muncă în varii contexte, cît şi pentru cadrele didactice implicate în proces. Trainingul s-a axat pe abordarea unor subiecte relevante: aspectele esenţiale ale învăţării prin cooperare, avantajele şi limitele învăţării prin cooperare, etapele de constituire a unui grup, sarcini pentru activitatea în grup, aplicarea taxonomiei lui Bloom la formularea sarcinilor, managementul activităţii în grup etc.

Citește mai mult

PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII CARE PREDAU DISCIPLINA OPŢIONALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE

URM

EL LDC SDC CEPD
 
 
 

În cadrul proiectului internaţional Lecţii europene, se anunţă înscrierea a 15 profesori care predau disciplina opţională Integrare europeană pentru tine, la un program de formare gratis, de 2 zile, în baza curriculumului actiualizat şi a unui set de materiale didactice noi.
Seminarul cu elemente de training este programat pentru vacanţa de Paşte şi va avea loc la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (mun. Chişinău, str. Armenească 13), formatori: Rodica EŞANU şi Eugenia NEGRU.
Pentru concurs, fiecare profesor va prezenta un CV actualizat, o scrisoare de motivare, pe o pagină, în care va descrie raţiunile pentru care i-ar fi util un asemenea program, dar şi experienţa de predare a acestui curs. De asemenea, se va expedia o confirmare din partea direcţiei instituţiei despre predarea acestei discipline în şcoala dată, cu ştampila şi semnătura managerului.
Dosarul se va expedia pe adresa: vpostica@prodidactica.md,  pînă la 21 martie curent.
Instruirea cadrelor didactice se va focaliza pe noile subiecte propuse în curriculumul actualizat anul trecut şi plasat pe site-ul Centrului, care conţin mai multe studii de caz vizînd instituţiile Uniunii Europene; şedinţele şi procedurile de decizie în Parlamentul European; libera circulaţie în Europa; moneda unică europeană – element fundamental de coeziune economică a UE; şcoala şi educaţia în UE; R. Moldova pînă şi după semnarea Acordului de Asociere la UE; pieţe noi de export pentru produsele moldoveneşti; UE şi criza migraţiei arabe.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonator de proiect

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE EXPERŢI ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.

Citește mai mult