CADRELE DIDACTICE ÎNVAŢĂ SĂ UTILIZEZE INSTRUMENTELE DIGITALE ÎN PREDAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE ”EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

În perioada 17-18 mai 2019, 22 de cadre didactice din 5 raioane au participat la un program de formare a competenţelor digitale în cadrul proiectului ”Promovarea educaţiei pentru sănătate a tinerilor” susţinut de UNFPA Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. Participanţii au învăţat să utilizeze instrumente web 2.0 educaţionale pentru a face lecţiile de educaţie pentru sănătate mai interactive.

În cursul celor două zile training, participanţii au parcurs modulele ”Sănătatea mintală” şi ”Sănătatea reproductivă”, realizând sarcinile în format digital, care permit elevului să înveţe prin rezolvare de jocuri puzzle, creare de benzi animate şi ziare digitale, redactarea unor postere online, înregistrări audio sau video etc.

Tehnologiile sau instrumentele web 2.0 oferă numeroase oportunităţi de interacţiune în grup, de cooperare mai strânsă dintre cadre didactice şi elevi. De asemenea, aceste tehnologii facilitează regândirea modului în care învaţă elevii, contribuind la transformarea practicilor educaţionale, punând accent pe învăţarea activă şi pe principiul centrării procesului educaţional pe cel ce învaţă.

Silvia APOSTOL, profesoară de biologie şi educaţie pentru sănătate din s. Cuizăuca, Rezina, spune că utilizează de mai mult timp diverse platforme şi aplicaţii, cu ajutorul cărora reuşeşte să capteze atenţia tinerilor. “La  lecţie elevii vin cu telefoane mobile şi planşete, pe care le folosesc pentru a învăţa”, spune ea.

”Educaţia pentru sănătate” este o disciplină opţională care conţine 7 module, printre care: Corpul uman; Igiena; Alimentaţia sănătoasă; Viaţa fără violenţă; Activitatea şi odihna; Sănătatea reproductivă; Sănătatea mintală; Sănătatea şi mediul; Bioetica. Astăzi circa 10% din adolescenţi studiază această disciplină. Suportul didactic al acestui curs a fost modernizat şi conţine informaţie adaptată vârstei şi contextului cultural.

“Digitalizarea cursului ţinteşte să-l facă mai atractiv şi mai aproape de necesităţile şi interesele tinerilor. Tehnologiile noi vin şi în ajutorul profesorilor, oferind numeroase oportunităţi de interacţiunea socială, de cooperare mai strânsă dintre cadre didactice şi elevi” spune Ludmila SÎRBU, Analistă de Programe Tineret la UNFPA Moldova.

Cadrele didactice participante la instruire au apreciat efortul organizatorilor de a îmbina conţinutul teoretic cu sarcini practice. Acestea au menţionat că vor aplica cele învăţate în cadrul orelor de ”Educaţie pentru Sănătate” şi vor împărtăşi experienţa cu colegii din instituţiile lor. Conştientizând timpul restrâns avut la dispoziţie, precum şi volumul considerabil de informaţii a fi transmise participanţilor, formatorii au creat Tutoriale Video, încurajând cadrele didactice să înveţe de sine stătător instrumentele digitale. De asemenea, s-a creat un grup pe Facebook ”Educaţie pentru Sănătate”, unde fiecare membru poate găsi resurse educaţionale utile, poate face schimb de bune practici cu colegii de breaslă, dar şi găsi răspunsuri la întrebări de la specialişti în domeniul dezvoltării adolescenţilor, medici, psihologi etc.