EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE

Asigurarea echității de gen și a egalității de șanse a devenit unul din dezideratele majore ale timpului, chiar dacă instituțiile principale de socializare a individului (familia, școala de toate nivelurile, mass-media etc.) vehiculează în continuare valori și principii tributare culturii patriarhale. Fiind un concept nou, în mare parte necunoscut în societatea noastră, subapreciindu-i-se impactul social.

Citește mai mult

CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU

 

Citind, Învăţ să fiu – acest „ghid al ghidului” – este adresat în special diriginţilor, psihologilor şcolari şi cadrelor didactice implicate în activităţi educaţionale cu copii în dificultate, dificultate rezultată din dezintegrarea familiilor lor.

Lucrarea este elaborată în spiritul învăţării active şi interactive, oferă posibilităţi largi pentru dezvoltarea inteligenţei şi a caracterului, stimulează spiritul creativ al elevilor, beneficiari ai proiectelor educaţionale. Intenţia autorilor este de a forma la elevi deschidere către alte culturi şi de a-i educa în spiritul toleranţei şi acceptării alterităţii culturale şi lingvistice.
Ghidul oferă un potenţial formativ şi educativ valoros, precum și multiple oportunităţi de dezvoltare cognitivă, psihosocială şi psihomorală importante pentru copiii cu probleme de viaţă.
Auxiliarul dezvoltă capacitatea de analiză, comparaţie şi sinteză a elevului; îl învaţă să se cunoască, să comunice, să trăiască în comunitate, să ia decizii corecte, să-şi cunoască drepturile şi obligaţiunile sale, să fie tolerant, înţelept, creativ etc.
Pedagogilor  şi psihologilor  ghidul le lasă spaţiu pentru imaginaţie, creativitate şi reflecţie; informaţia oferită de autori lesne se poate completa şi reconfigura în funcţie de situaţie şi activitate , asigurîndu-le acestora calitate şi actualitate.

Grupul de autori: Violeta DUMITRAȘCU, Elena CARTALEANU, Tatiana CARTALEANU, Viorica BOLOCAN, Tatiana ZAICOVSCHI.

 

DEPĂȘIREA DIFICULTĂȚILOR LA LECTURĂ ȘI SCRIERE

PUBLICAŢII 2007

Acest ghid vine in sprijinul tuturor celor care sint chemati sau se ofera singuri sa ajute un copil aflat in dificultate instructiva din cauza nivelului jos de competente lectorale. El pune la dispozitia adultilor un instrumentar aplicabil pentru identificarea nivelului la care se afla un elev, raportat la competentele lectorale adecvate virstei sale, precum si pentru stabilirea lacunelor care urmeaza a fi lichidate prin exersari.

Citește mai mult