LITERATURĂ DIDACTICĂ ÎN VÂNZARE

STIMAŢI MANAGERI, CADRE DIDACTICE, STUDENŢI, PĂRINŢI, ELEVI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!

În noul an şcolar Centrul Educaţional PRO DIDACTICA propune următoarele titluri:

Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (80 lei);
Competenţa acţional-strategică (60 lei);
Citind, învăţ să fiu (60 lei);
O oră pentru lectură (21 lei);
O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi (40 lei);
Leadership educaţional – o provocare pentru dezvoltarea cadrelor didactice (45 lei).

În anul 2018 la CE PRO DIDACTICA  s-a produs lansarea unei cărți inedite Proiectul – proces de învățare, produs evaluabil (65 lei), elaborată de echipa de formatori ai Centrului. Cadrele didactice şi manageriale se vor întâlni pe paginile cărții cu diverse tipuri de proiecte, propuse spre aplicare de la grădiniță, până la universitate, vor parcurge algoritmi specifici pentru diverse discipline școlare. De asemenea, sunt analizate mai multe oportunități de abordare participativă a proiectelor ca strategie managerială, se investighează aria de utilizare a proiectelor în învățământul profesional-tehnic, se tratează proiectele ca pârghii ale succesului educațional în contextul unei școlii prietenoase copilului etc.

Toate materialele au fost realizate cu profesionalism, dedicaţie şi vocaţie pedagogică de experţi-formatori, cu experienţă bogată în domeniu.
Aşteptăm doritorii de a achiziţiona cărţi la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău.

 

Carti-1

O EDIŢIE NOUĂ A CĂRŢII „FORMARE DE COMPETENŢE PRIN STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE”

Anunţăm cadrele didactice şi studenţii că, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a apărut a II-a ediţie a cărţii „Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”, ediţia a II-a actualizată, ca răspuns la numeroase solicitări din partea beneficiarilor. Lucrarea de referinţă  cuprinde o sinteză descriptiv-analitică a cadrului de învăţare şi proiectare ERRE, algoritmi funcţionali ai tehnicilor de formare a competenţelor de comunicare orală şi scrisă, de lectură şi de cercetare, un ansamblu variat de jocuri pentru formarea comunităţii de învăţare la toate treptele de şcolaritate, dar şi un indice alfabetic pentru tehnici. Toate acestea au fost realizate cu profesionalism şi vocaţie pedagogică de experţi formatori, cu experienţă: Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU, Lia SCLIFOS, Serghei LÎSENCO şi Viorica GORAŞ-POSTICĂ.

Tirajul este limitat, preţul – accesibil (80 lei) şi aşteptăm doritorii să achiziţioneze cartea la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău.

Formare de competențe