NOUTATE LA CE PRO DIDACTICA: MATERIALE SUPORT PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TINERET ”INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE, TINERE”

Anunţăm organizaţiile de tineret despre elaborarea unui program original pentru organizaţiile de tineret ”Integrare europeană pentru tine, tinere”, propus în cadrul proiectului “Lecţii europene”, care a avut ca grup-ţintă elevii de liceu (16-18 ani), precum şi tinerii de 18-29 ani, pentru a-i încuraja să afle mai multe lucruri despre valorile Uniunii Europene, istoria şi politicile acesteia, ajutându-i să înţeleagă şi să recunoască importanța comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare în parte. Proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi achiziționarea cunoştinţelor despre procesele de integrare europeană. Autoarele materialelor suport sunt Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, profesoare de liceu, formatorare cu experienţă la centru. Citește mai mult

EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE

Asigurarea echității de gen și a egalității de șanse a devenit unul din dezideratele majore ale timpului, chiar dacă instituțiile principale de socializare a individului (familia, școala de toate nivelurile, mass-media etc.) vehiculează în continuare valori și principii tributare culturii patriarhale. Fiind un concept nou, în mare parte necunoscut în societatea noastră, subapreciindu-i-se impactul social.

Citește mai mult

CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU

 

Citind, Învăţ să fiu – acest „ghid al ghidului” – este adresat în special diriginţilor, psihologilor şcolari şi cadrelor didactice implicate în activităţi educaţionale cu copii în dificultate, dificultate rezultată din dezintegrarea familiilor lor.

Lucrarea este elaborată în spiritul învăţării active şi interactive, oferă posibilităţi largi pentru dezvoltarea inteligenţei şi a caracterului, stimulează spiritul creativ al elevilor, beneficiari ai proiectelor educaţionale. Intenţia autorilor este de a forma la elevi deschidere către alte culturi şi de a-i educa în spiritul toleranţei şi acceptării alterităţii culturale şi lingvistice.
Ghidul oferă un potenţial formativ şi educativ valoros, precum și multiple oportunităţi de dezvoltare cognitivă, psihosocială şi psihomorală importante pentru copiii cu probleme de viaţă.
Auxiliarul dezvoltă capacitatea de analiză, comparaţie şi sinteză a elevului; îl învaţă să se cunoască, să comunice, să trăiască în comunitate, să ia decizii corecte, să-şi cunoască drepturile şi obligaţiunile sale, să fie tolerant, înţelept, creativ etc.
Pedagogilor  şi psihologilor  ghidul le lasă spaţiu pentru imaginaţie, creativitate şi reflecţie; informaţia oferită de autori lesne se poate completa şi reconfigura în funcţie de situaţie şi activitate , asigurîndu-le acestora calitate şi actualitate.

Grupul de autori: Violeta DUMITRAȘCU, Elena CARTALEANU, Tatiana CARTALEANU, Viorica BOLOCAN, Tatiana ZAICOVSCHI.