NOUTATE LA CE PRO DIDACTICA: MATERIALE SUPORT PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TINERET ”INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE, TINERE”

Anunţăm organizaţiile de tineret despre elaborarea unui program original pentru organizaţiile de tineret ”Integrare europeană pentru tine, tinere”, propus în cadrul proiectului “Lecţii europene”, care a avut ca grup-ţintă elevii de liceu (16-18 ani), precum şi tinerii de 18-29 ani, pentru a-i încuraja să afle mai multe lucruri despre valorile Uniunii Europene, istoria şi politicile acesteia, ajutându-i să înţeleagă şi să recunoască importanța comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare în parte. Proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi achiziționarea cunoştinţelor despre procesele de integrare europeană. Autoarele materialelor suport sunt Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, profesoare de liceu, formatorare cu experienţă la centru.

Scopul proiectului a constat în crearea premiselor pentru dezvoltarea valorilor europene şi recunoaşterea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova. Partenerii noştri au fost Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, şi Centrul ”Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia.

Activităţile-cheie ale proiectului au inclus actualizarea şi pilotarea disciplinei opţionale ”Educaţie pentru integrare europeană” pentru învăţământul liceal, elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret, precum şi dezvoltarea şi realizarea unui program de formare adresat profesorilor întru implementarea disciplinei opţionale respective.

Elevii, beneficiarii proiectului, pentru care a fost concepută şi actualizată disciplina ”Educaţie pentru integrare europeană”, au demonstrat că sunt interesaţi de lumea din jurul lor, de alte culturi, că sunt în măsură să explice şi să înţeleagă problemele politice, sociale şi economice. Cei cărora le propunem actualul program reprezintă diferite organizaţii formale şi nonformale pentru tineret, fiind aleşi în funcţie de disponibilitatea de a implica tineretul activ, responsabil din punct de vedere civic, care educă membrii organizaţiilor lor, pentru a le îmbunătăţi şi consolida.  Grupul al treilea de beneficiari, profesorii de liceu, au participat la programele de formare cu scopul de a învăţa cum să folosească rezultatele proiectului (curriculumul şi materialele suport), dar au şi misiunea de a iniţia parteneriate comunitare, pentru a coopera cu tinerii din localitate în vederea unei cunoaşteri mai bune a valorilor, practicilor şi documentelor europene.

Propunem opt scenarii interesante şi originale ale unor activităţi destinate tinerilor pentru utilizare şi adaptare contextuală, în speranţa reanimării spiritului european şi a aspiraţiilor justificate şi conştiente ale tineretului de alegere a vectorului european de dezvoltare a ţării noastre.

Viorica Goraş-Postică,

Coordonatoare

INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE, TINERE

(Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Rodica EȘANU, Eugenia NEGRU)

integrare