CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE DE TURURI VIRTUALE INTERACTIVE PENTRU 7 INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC (IÎPT) CU PROFIL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

 anunță

concurs de contractare a serviciilor  de  producere de tururi virtuale interactive

pentru 7 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic (IÎPT)  cu profil agroalimentar

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţiu  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  Martie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Septembrie 2020
Termeni de referinţă Companiile specializate în livrarea produselor/prestarea serviciilor solicitate (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de tururi virtuale interactive pentru 7 instituții de învățământ profesional tehnic (IÎPT) cu profil agroalimentar.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs tururi virtuale”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 31 august 2020.