Competențele digitale ale cadrelor didactice la ordinea zilei

Pestalozzi-EIC

Pe 15 decembrie curent a avut loc webinarul de follow-up  în problematica dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice universitare din cele 7 universități cu profil pedagogic, partenere în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”.

Facilitată fiind de reputatul formator Valeriu GORINCIOI, activitatea de finalizare a programului de formare și-a propus valorificarea unui schimb de experiență pe marginea platformelor și a instrumentelor digitale utilizate în învățământul superior în cadrul instruirii la distanță și nu numai.  Astfel, în topul preferințelor profesorilor și studenților se află platformele Moodle și  Google classroom, cu mutiple funcții și avantaje, dar și instrumente recunoscute precum Mentimeter, Socrative, Teleskop, Google form, Google drive, Worksheet, Word generator, Wiser.me etc.

În concluzie, s-a reiterat maxima latină Non multa, sed multum, accentuându-se necesitatea aprofundării și extinderii câtorva instrumente digitale, care s-ar potrivi în mod optim specificului cursului predat și obiectivelor lecțiilor noastre. Parteneriatul cu colegii și cu studenții trebuie exploatat la maximum, or, interacțiunea umană nu poate fi înlocuită de nicio tehnologie, inclusiv în mediul pedagogic.

S-a finalizat de această manieră Programul de formare din 2021, sprijinit de Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția și s-a recunoscut utilitatea și necesitatea schimbărilor și ameliorărilor promovate, care au ca prioritate dezvoltarea educației interculturale și de gen la studenții viitori pedagogi.