CONCURS DE CONTRACTARE A UNUI EXPERT/FORMATOR PENTRU LIVRAREA TRAININGULUI ”PERMACULTURA” (TERMEN EXTINS – 24 FEBRUARIE)

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

Concurs de contractare a unui expert/formator pentru livrarea trainingului „PERMACULTURA”

(TERMEN EXTINS – 24 FEBRUARIE)

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)
Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Martie 2021
Termeni de referinţă  Contractarea unui expert/formator pentru livrarea trainingului PERMACULTURAAnexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează dezvoltarea / actualizarea de programe / module, materiale didactice din sectorul agroalimentar din perspectiva introducerii standardelor de calitate în sectorul agroalimentar ) inclusiv agricultura și produsele ecologice).

Concursul este anunțat pentru contractare a unui expert/formator pentru livrarea trainingului PERMACULTURA în cadrul proiectului DevRAM, partea 1.

 În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs Expert/formator training Permacultura”

Termen extins de depunere a dosarului: 24 februarie  2021.