Concurs de selectare a 4 experți naționali (2 pedagogi/specialiști în Științele educației și 2 psihologi) pentru elaborarea unui set de instrumente de evaluare a competenței interculturale la copii și elevii, implicați în proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a)”

Pestalozzi-EIC

Concurs de selectare a 4 experți naționali (2 pedagogi/specialiști în Științele educației și 2 psihologi)

pentru elaborarea unui set de instrumente de evaluare a competenței interculturale la copii și elevii, implicați

în proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a)

Finanţator: Fundaţia pentru Copii “Pestalozzi”, Elveția

Perioada pentru realizarea sarcinii: aprilie-iunie 2022 (7 zile/per expert)

Misiunea experților constă în elaborarea, în echipă, a unui set de instrumente de evaluare a competenței interculturale la copiii din grădiniță și la elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale din instituțiile în care desfășoară stagiile de practică studenții viitori pedagogi, implicați în proiect.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a) abordează problemele de promovare a EIC în documentele de dezvoltare strategică și problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, de la programele de licență și master, din 7 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică a 7 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 7 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor interculturale la copii și tineri.

Sarcini:

Experții, în echipă, urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea specificului de dezvoltare a competenței interculturale, în baza rezultatelor proiectului până la etapa actuală;
 2. Elaborarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale pentru copiii de grădiniță și pentru elevii din cele 3 cicluri preuniversitare (clasele primare, gimnaziu, liceu);
 3. Elaborarea unui design de atelier pentru prezentarea instrumentelor și a instrucțiunilor de utilizare pentru metodiștii stagiilor de practică din universitățile cu profil pedagogic;
 4. Facilitarea atelierului sus-menționat (2 zile);
 5. Pilotarea instrumentelor la fiecare etapă de școlaritate;
 6. Revizuirea intrumentelor post-pilotare;
 7. Oferirea serviciilor de consultanță pentru metodiștii din universitățile-partenere privind aplicarea instrumentelor;
 8. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să prezinte rezultatele activității desfășurate în proiect.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare în domeniile: pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Experiență de elaborare a instrumentelor de evaluare a achizițiilor, competențelor copiilor/elevilor/studenților;
 • Cunoașterea contextului, specificului multicultural din diferite zone ale Republicii Moldova;

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național;
 • Experiență de lucru cu copii din instituțiile de învățământ preșcolar;
 • Competențe lingvistice avansate în limbile română și/sau rusă.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție în care să fie descrisă esența unui instrument de evaluare a competenței intercularitate la copiii/elevii de la 1-2 trepte de școlaritate;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web a proiectului: http://eic.prodidactica.md/

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail: Curriculum Vitae, scrisoarea de intenție și oferta financiară, cu subiectul „Expert național elaborare instrumente de evaluare CIC” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: vscurtu@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel: 069366848, 069233782.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 8 aprilie 2022, ora locală 18.00.