CONCURS DE SELECTARE A UNUI ARHITECT/UNEI COMPANII PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DE DESIGN A SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE

shift-edu-2

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE SELECTARE A UNUI ARHITECT/UNEI COMPANII

 PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DE DESIGN A SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE

Proiectul: Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă

Finanţator: Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei/ADA

Implementator:  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: Decembrie 2018 – noiembrie 2021

Proiectul își propune sporirea numărului de tineri și tinere din învățământul profesional tehnic care posedă abilități relevante pentru piața muncii, precum și creșterea accesului la studii de calitate, prin integrarea tehnologiilor informaţionale în procesul educațional.

Perioada de implicare experţi: 20 aprilie – 30 mai 2020

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări servicii. Poate aplica o companie sau arhitecți/designeri individuali, conform cerinţelor din TERMENII DE REFERINŢĂ (LINK).

Centrul Educațional PRO DIDACTICA selectează un arhitect/o companie în vederea realizării proiectelor de design a spațiilor de învățare în 7 instituții de învățământ profesional tehnic, în conformitate cu teoriile moderne ale spațiilor de învățare.

Condiţii de aplicare

Potenţialii candidaţi vor expedia:

  • CV-ul, cu sublinierea experienţei relevante termenilor de referință, inclusiv proiecte, poze (în cazul experților);
  • Profilul organizaţiei, cu evidențierea experienţei relevante, şi CV-urile experţilor implicați, inclusiv proiecte, poze (în cazul companiilor);
  • Oferta tehnică – scurtă descriere o propunerii tehnice (1 pagină);
  • Oferta financiară, care va include: 1) număr zile și rata de consultanţă/zi; 2) alte cheltuieli semnificative.

Propunerile vor fi transmise în format electronic la adresele prodidactica@prodidactica.md şi cc: odraguta@prodidactica.md, până la 15 aprilie 2020, ora 17:00, specificând Ref: Ofertă design spații de învățare. Pentru detalii, ne puteţi contacta la nr. de tel.: 542556, 079592525, 069823897.