Cum să ne fortificăm potențialul ca să devenim agenți ai schimbării prin BILDUNG

Potrivit noii publicații a proiectului BILDUNG, „Sustenabilitate și BILDUNG”, educația ar trebui să sensibilizeze indivizii să acționeze în mod responsabil și să pună întrebări critice despre sensul educației transformatoare. Așa cum sustenabilitatea este unul dintre cele mai importante subiecte ale acestui secol, noua lucrare „Sustenabilitate și educație” abordează modul în care putem folosi sursele deja disponibile. Conceptul BILDUNG include o viziune holistică a oamenilor, precum și a educației, unică și sănătoasă, cu multiple fațete.
În proiectul Erasmus+ „Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei înțelegeri europene a BILDUNG pentru generațiile următoare”, conceptul BILDUNG este definit ca un proces individual de maturizare, care conectează educația, creșterea, cunoașterea, cultura și responsabilitățile personale față de oameni și față de planeta noastră”.
Noua lucrare încadrează conceptul BILDUNG în sistemul dezvoltării durabile și al posibilităților pe care le oferă acesta în procesul de tranziție ecologică. „Educația în spiritul dezvoltării durabile pentru adulți își propune să sensibilizeze indivizii ca să acționeze în mod responsabil și să pună întrebări critice cu privire la educația transformatoare. Oamenii au posibilitatea să înțeleagă mai bine conexiunile și efectele stilului lor actual de viață asupra climei și a mediului, dar și să tragă concluzii vizavi de viitorul acțiunilor și consumului lor.”
Cele patru exemple de bune practici ilustrează modul în care proiectele au reușit să-și reducă amprenta climatică individuală, arătând modalități de salvgardare, conservare, protejare și asimilare a moștenirilor culturale, precum și de sprijin al femeilor defavorizate, pentru a-și crește veniturile gospodărești prin îmbunătățiri durabile ale mijloacelor de trai.
Documentul conceptual include, de asemenea, recomandări pentru factorii politici de decizie și pentru alte părți interesate, care vizează sprijinirea activităților de educație și învățare a adulților, pentru a reuni oameni din diverse medii și pentru a construi punți între acțiuni concrete la diferite niveluri, dar și pentru a oferi mai multe spații de implicare pentru cetățeni. Lucrarea este scrisă de Uwe Gartenschlaeger (DVV International) și Viorica Goras-Postica (CE PRO DIDACTICA), precum și de coautorii Lidwien Vos de Wal, Greeta Singh, Christoph Jost și Anja Thöne.


Proiectul BILDUNG (Construirea sistemelor de învățare incluzivă pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei înțelegeri europene a BILDUNG pentru generațiile următoare) contribuie la inovarea sectorului european de educație a adulților prin adoptarea conceptului holistic de BILDUNG și prin explorarea potențialului său politic și practic pentru învățarea și educaţia adulților. Urmărește proiectul pe rețelele de socializare: https://eaea.org/project/bildung/?pid=19179