CURS DE INSTRUIRE ”ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE”

soya-4

În perioada 15-19 iulie curent, în jur de 16 persoane reprezentând Comitetul Sectorial AgroindVET, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară, S.A. “JLC”, ÎS Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, S.A. ”ZERNOFF” etc.,  au prilejul să participe la cursul de instruire ”Elaborarea standardelor ocupaţionale”.

Organizat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, şi moderat de către Gabriela Damian-Timoşenco, evenimentul, al cărui scop este extinderea comunităţii de experţi în elaborarea standardelor ocupaţionale, a demarat cu decodificarea conceptului de analiză ocupaţională/elaborarea profilului ocupaţional şi se va încheia cu elaborarea standardului ocupaţional în baza profilului ocupaţional. Astfel, atenţia cursanţilor va fi direcţionată spre următoarele aspecte:

  • Ce este o analiză ocupaţională?
  • Ce metode de lucru solicită?
  • Care este algoritmul desfăşurării unui atelier de analiză ocupaţională?
  • Ce înseamnă profil ocupaţional?
  • Ce presupun etapele verificare/revizuire, evaluare şi validare a profilului ocupaţional şi se instrumente sunt utilizate?
  • Cum definim conceptele de competenţe-cheie, competenţe generale pe domeniu şi competenţe specifice, indicatori de performanţă?
  • Ce este un standard ocupaţional?
  • Ce implică procesul de elaborare a standardului ocupaţional în baza profilului ocupaţional?
  • Care sunt criteriile de calitate a standardului ocupaţional? Dar etapele aprobării acestuia? etc.

Proiectul ”DevRAM”. Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (CAD), în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.