DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN BAZA STANDARDELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

logo_ BM

Pe 20 august 2021,  în cadrul proiectului Băncii Mondiale ”Reforma învățământului în Moldova”, realizat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a demarat programul de formare de formatori privind implementarea „Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general”, desfășurat în regim online. Cei 38 de participanți la instruire vor deveni formatori pentru peste 2500 de cadre didactice,  în perioada octombrie-noiembrie 2021 și în 2022, de asemenea online.

În perioada mai-august 2021, echipa de experți coordonată de C.E. PRO DIDACTICA a dezvoltat versiunea online în Google Classroom a programului de formare profesională realizat în 2016/2017 și un Ghid al formatorului, care vin să ajute viitorii formatori în atingerea obiectivului ambițios de a forma la distanță un număr impunător de profesori din toată țara, aproximativ 10%.

În contextul în care pandemia de COVID 19 a periclitat formatul tradițional al procesului educațional, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu mai poate fi realizată doar cu prezență fizică în auditoriu. Diminuarea tempoului de formare continuă (în Republica Moldova în formări profesionale participă mai puține cadre didactice (34%) decât în țările din regiune sau media OECD, 54%) poate avea un impact negativ de lungă durată, întârziind și mai mult procesul de modernizare a sistemului de învățământ. În scopul reducerii acestor efecte negative ale pandemiei și al eficientizării procesului de pregătire continuă a cadrelor didactice a fost luată decizia de a organiza formarea respectivă exclusiv la distanță.

În urma participării la acest curs, cadrele didactice își vor dezvolta:

  • competența de proiectare didactică;
  • competențe manageriale și psihopedagogice de asigurare/întreținere a unui mediu educațional incluziv;
  • competențe metodologice de predare-învățare-evaluare, conform cerințelor oficiale curente, inclusiv în baza standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general;
  • competențe manageriale și psihopedagogice de dezvoltare personală și profesională continuă;
  • competență partenerială în relațiile cu familia și alți actori socio-educaționali.