DISCIPLINA OPŢIONALĂ CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI PREDATĂ ÎN PESTE 60 LA SUTĂ DIN ŞCOLILE RAIONULUI ANENII NOI

Gppac

Pe parcursul anului curent de studii, proiectul Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova – 2020, http://prodidactica.md/portfolio/extinderea-educatiei-pentru-pace-prin-disciplina-cultura-bunei-vecinatati-in-scolile-din-republica-moldova-2020/, se implementează de către CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcţia Educaţie Anenii Noi. Iniţiativa este derulată în cadrul reţelei GPPAC, cu sediul la Haga (https://www.gppac.net/), având sprijin financiar din partea organizaţiei Non Violence International din SUA.

Curriculumul propus promovează valori general-umane perene, precum pacea, respectul diversităţii, toleranţa, identitatea naţională, culturală, lingvistică, religioasă, manifestată prin literatură, muzică, dans, arhitectură, pictură etc. Învăţătoarele implicate au fost provocate să abordeze de manieră creativă şi interactivă conţinuturile propuse şi însoţite de un suport generos, inclusiv, audio şi video, plasat pe https://drive.google.com/drive/folders/1Q9nb4X6IySXXztqdog7TWu9ObetLRx5_

Astfel, potrivit raportului coordonatorului local, materia opţională ”Cultura bunei vecinătăţi” este predată în 15 şcoli (peste 60% din numărul total de şcoli care au clase primare), pentru 697 copii, 340 fete şi 357 băieţi, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani. Din cauza restricţiilor pandemice, elevii îşi desfăşoară activitatea după modelele alese din cele propuse de MECC, nu toţi copii sunt prezenţi fizic simultan în sălile de clasă, o parte participă la distanţă, folosind, în afară de Caietele de educaţie interculturală  donate  şi pe cele în format electronic, plasate pe site-ul Centrului. În mod evident, nu avem posibilitatea de a vizita şcolile, iar monitorizarea se face online, feedback-ul primit fiind constructiv şi pozitiv. Unele cadre didactice cunoşteau anumite aspecte din disciplina dată, alţii o descoperă acum, din mers, împreună cu elevii. Important este că se ţinteşte spre aceeaşi finalitate: învăţăm să trăim împreună cu ceilalţi, să fim mai buni vecini şi cetăţeni, cărora le pasă şi studiază cultura lor, materială şi spirituală, dar şi pe a celor de alături, contribuind de mici la edificarea democraţiei, în mod activ şi participativ.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, coordonator de proiect
Valentina SLOBOZIAN, coordonator local