DISEMINAREA BUNELOR PRACTICI ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU O MAI BUNĂ GUVERNARE ŞI RESPONSABILIZARE ÎN ŞCOALĂ

În cadrul proiectului Pentru o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală, implementat în pareteneriat cu Centrul Educaţia 2000+ , Bucureşti, şi finanţat de Institutul pentru o Societate Deschisă de la Budapesta au fost organizate două vizite pe teren pentru diseminarea bunelor practici ale echipelor manageriale.

Pe data de 7 februarie, la Liceul Teoretic Gura Galbenei, s-a desfăşurat seminarul de prezentare a practicilor de succes din activitatea Consiliului Profesoral. Seminarul a fost coordonat de dna Vera Ciudin, directoarea liceului. Participanţii, reprezentanţi a 5 licee din republică: Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, Slobozia; Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Comrat; Liceul teoretic Varniţa; Liceul Teoretic „Alecu Russo” Orhei şi Liceul Teoretic „L. Damian”, Rîşcani, au avut ocazia să asiste la cîteva lecţii organizate conform tehnologiilor educaţionale avansate. De asemenea, cei 12 manageri şi profesori au participat la o şedinţă deschisă a Consiliului în cadrul căreia s-a realizat un schimb eficient de experienţă. Profesorii din această instituţie susţin toate iniţiativele echipei manageriale a liceului, participă la luarea de decizii, acestea contribuind la o bună guvernare a instituţiei.
O altă activitate a avut loc în satul Slobozia, la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”. Directorul liceului, dnul Petru Berdos, împreună cu echipa au prezentat experienţe pozitive ale liceului, în special, ale Consiliului Elevilor. Astfel, cei 18 participanţi, cîte un manager şi 2 elevi din fiecare şcoală participantă în proiect, au avut posibilitatea să asiste la o şedinţă deschisă a Consiliului Elevilor şi la diverse activităţi extracuricculare. Printre cele mai reuşite aspecte ale activităţii Consiliului Elevilor se numără:

  • Participarea activă a elevilor la luarea de decizii în cadrul Liceului;
  • Parteneriatul eficient şi viabil Consiliul Elevilor – Administraţia Publică Locală;
  • Motivaţia sporită a elevilor de a participa la diverse activităţi.

Participanţii la aceste activităţi au rămas plăcut surprinşi de succesele înregistrate de echipele acestor 2 instituţii. Atît managerii, cît şi elevii şi-au exprimat dorinţa de a mai participa la astfel de activităţi. Sperăm ca experienţa avansată a acestor şcoli să contribuie cu adevărat la o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală.

Coordonatoare: Rima Bezede