”Elevii nu-și dau seama câte resurse avem pregătite pentru activitățile educaționale…”

Shiftedu

Alte 21 de cadre didactice și manageriale participante la programul de dezvoltare a competențelor digitale al proiectului Shift Edu s-au întrunit în sesiunea de follow-up.  

Sarcina propusă pentru activitatea de final a constat în elaborarea de produse digitale cu ajutorul instrumentelor studiate.

 Teste, proiect de lecție cu respectarea cadrului ERRE, pagină web destinată iubitorilor de lectură, cu cărți audio și librării virtuale, diplome și certificate pentru concursuri și olimpiade școlare, postere, prezentări interactive… Având încorporate imagini, diverse tipuri de întrebări, animații, filmulețe video preluate de pe Youtube, secvențe muzicale… Unele îndeplinindu-și deja misiunea, în timpul orelor și al examenelor…

 Cu certitudine, aceste produse, create pentru folosire la diverse discipline, au îmbogățit și au ”înviorat” portofoliul fiecărui cursant, stârnind admirația colegilor și adunând aprecieri dintre cele mai stimulatoare… Un produs reușit, util și frumos”, ”complex și interesant”, ”captivant, creativ și sigur foarte eficient în cadrul lecțiilor”, ”foarte atractiv și inovativ”, ”bine gândit și dinamic”, ”ingenios” au fost calificativele zilei. Cursanții și-au cerut reciproc permisiunea de a utiliza produsele nou elaborate la ore și de a le disemina în rândul colegilor din instituție.

 Realizând tema de casă, au recunoscut cursanții, au trecut peste mai multe obstacole și au răspuns mai multor provocări: ”să iasă din zona de confort, să treacă la acțiune, să testeze și alte platforme”, să depășească teama de necunoscut, să încerce și să exerseze, să gândească și să regândească, ”să facă, să desfacă și să refacă”, ”să realizeze lucrurile cu mai mult entuziasm”, oportunitățile fiind multiple.

 Referindu-se la avantajele acestui program de formare cu impact de durată pentru traseul lor profesional, ei au menționat: valențele formative ale învățării experiențiale, oportunitatea de a aplica gama vastă de instrumente, învățarea reciprocă, rezultatele imediate, portofoliul actualizat cu produse digitale, conștientizarea faptului că ”digitalul” este un domeniu care poate fi cucerit.

Formatorii au apreciat implicarea și devotamentul ”tinerilor creatori de produse digitale” pe parcursul întregului program, iar cursanții – prestația formatorilor, adevărați promotori ai educației digitale.

 Programul de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” s-a desfășurat online, pe parcursul a 5 săptămâni, și a fost facilitat de profesori de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale: Olga Jumbei, Eugenia Covali, Adrian Corasevici și Andrian Golub, pregătiți ca formatori în cadrul proiectului, precum și de Nadejda Gabură și Adrian Nicșan. Acesta vine în sprijinul consolidării competențelor profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru desfășurarea tuturor tipurilor de activități educaționale.