EVALUAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PROIECTE ȘI PORTOFOLIU

CONSEPT

În cadrul programului Consolidarea sistemului  de pregătire profesională tehnică  în Moldova (CONSEPT IV) a demarat seria de traininguri dedicate utilizării portofoliului şi proiectului în formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

La proiectarea primului training din acest bloc nevoile de formare ale cursanţilor au fost deduse în baza chestionarelor completate on-line; la cel de-al doilea şi al treilea training s-a ţinut cont de doleanţele şi aşteptările exprimate  în plin proces de lucru.

Problema evaluării şi a calificării profesionale în bază de proiect individual şi/sau portofoliu este o chestiune de viitor, inevitabilă în câţiva ani. S-a constatat că şi cursanţii gândesc în aceeaşi direcţie şi împărtăşesc experienţa de succes a altor sisteme de formare profesională.

Obiectivele formulate şi anunţate au fost:

  1. Construirea tramei de formare a competenţei profesionale şi înţelegerea rolului pe care îl joacă, aici, formarea pe unele domenii de competenţă, cum ar fi: lectura, scrierea, calculul, mişcarea, rezolvarea de probleme;
  2. Determinarea stilului propriu de învăţare şi transferul recomandărilor asupra elevilor;
  3. Trecerea în revistă a aspectelor evaluabile ale proiectului individual sau de echipă;
  4. Examinarea criteriilor de evaluare a comportamentului (în raport cu activitatea profesională);
  5. Elaborarea unor teme de proiecte individuale sau de echipă: de la intenţie la evaluare;
  6. Structurarea şi formularea sarcinilor pentru completarea unui portofoliu de evaluare.

Conţinutul şi metodologia trainingului desfăşurat în perioada 27-29 noiembrie au vizat:
a) Prezentarea temei de casă.
b) Trama formării competenţelor profesionale.
c) Stilurile de învăţare versus evaluarea.
d) Portofoliul: aspecte evaluabile.
e) Evaluarea comportamentului în proiectele individuale.
f) Idei de proiecte privind materia primă din domeniu.
g) Structurarea şi formularea sarcinilor pentru portofoliu.
h) Evaluarea externă a portofoliului.
i) Întrebări şi răspunsuri legate de portofoliu.

Dintre tehnicile de succes ale modulului, menţionăm: 6 pălării; Analiza SWOT; Interviul în trei trepte; Studiile de caz; Lectura împotrivă. S-a insistat mult pe tehnicile de argumentare şi de discuţie, pentru a-i înarma pe cursanţi cu dovezi plauzibile ale evaluării de acest fel. La sesiunea de follow-up, aşteptăm idei originale, bine elaborate, pentru evaluarea de certificare prin proiect individual.

Rima BEZEDE, coordonator de proiect