LANSARE DE CARTE – UN EVENIMENT JUBILIAR IMPORTANT DIN SERIA ”PRO DIDACTICA 20”

Vineri, 30 martie 2018, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA  s-a produs lansarea unei cărți inedite ”Proiectul – proces de învățare, produs evaluabil”, elaborată de echipa de formatori ai Centrului: Tatiana CARTALEANU, Rima BEZEDE, Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Elena DAVIDESCU, Ecaterina MOGA, Cristina ŢURCAN, Daniela VACARCIUC, Angela GRAMA-TOMIȚĂ, Raisa GAVRILIȚĂ, Olga COSOVAN, Livia STATE, Sergiu OREHOVSCHI, Valeriu GORINCIOI, Daniela STATE și Efimia MUSTEAȚĂ.

Deși astăzi, pare depășit să vorbim și să scriem despre proiect ca una dintre metodele de formare și evaluare a competențelor, totuși utilizarea acestuia la rang de strategie face din statutul său o carieră fulminantă și crește vizibil, odată cu includerea unor sarcini elaborate minuțios în manualele școlare, odată cu editarea unor auxiliare didactice, care ghidează pașii elevului (și pe ai profesorului) în cercetarea independentă, odată cu diversificarea formelor de evaluare sumativă, printre care își fac tot mai frecvent loc prezentările de proiecte, scrie unul dintre autori.

Cadrele didactice se vor întâlni pe paginile cărții cu diverse tipuri de proiecte, propuse spre aplicare de la grădiniță, până la universitate, vor parcurge algoritmi specifici pentru diverse discipline școlare. De asemenea, se analizează mai multe oportunități de abordare participativă a proiectelor ca strategie managerială, se investighează aria de utilizare a proiectelor în învățământul profesional-tehnic, se tratează proiectele ca pârghii ale succesului educațional în contextul unei școlii prietenoase copilului etc.

Participanții la evenimentul de lansare – reprezentanți ai DGETS, studenți, profesori școlari și universitari au salutat inițiativa și au apreciat utilitatea lucrării cu caracter aplicativ, invocând necesitatea actualizării abordărilor proiectelor ca metodă de învățare și evaluare, dar și conjugarea eforturilor pentru realizarea de facto a interdisciplinarității aici și acum în varii contexte școlare și comunitare. Astfel, formarea unor comunități dinamice și flexibile de învățare în proiectele realizate în perechi, în grup și cu întreaga clasă devine un atu esențial al demersului didactic, în particular și a celui managerial, în general.

Invităm doritorii de dezvoltare profesională continuă să achiziționeze cartea la sediul Centrului, pe str. Armenească 13.