O NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ LA CE PRO DIDACTICA

GhidVă informăm că a apărut ghidul pentru manageri Implementarea inovaţiilor în domeniul educaţiei şi al sportului pe ambele maluri ale Nistrului, publicat în limbile română şi rusă.

Ghidul cuprinde modele şi programe de dezvoltare pentru organizaţiile din domeniul educaţiei şi sportului pe cinci direcţii: educaţia nonformală, educaţia privată (contra plată), educaţia incluzivă, tehnologiile informaţionale şi computerizate (TIC) şi orientarea profesională. Autorii nu pretind că posedă adevărul în ultimă instanţă – or, „nimic nu se învecheşte mai rapid decât viitorul”.

Misiunea ghidului este de a propune modele pentru dezvoltarea educaţiei şi sportului la care ar putea participa, unindu-şi eforturile, diverşi actanţi: reprezentanţii puterii de stat, comunitatea părinţilor, antreprenorii, societatea civilă. Ghidul nostru îi invită la colaborare pe toţi cei care sunt gata să participe la dezvoltarea educaţiei şi sportului, la crearea unor noi variante arhitecturale ale viitorului.

Ghidul a fost elaborat de către participanţii şi experţii proiectului Platforma educaţie şi sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţi de pe ambele maluri ale Nistrului al Programului Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii, finanţat de UE şi realizat de PNUD. Autorii şi coordonatorii acestuia îşi exprimă profunda gratitudine finanţatorilor şi echipelor de proiect.

Ghidul în variantă electronică poate fi accesat în biblioteca on-line