În cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice al Ambasadei SUA în  Moldova, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează proiectul Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, în perioada 1 octombrie 2012- 31 iulie 2013.

Scopul proiectului: A contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.

Obiectivele proiectului:

  • Sensibilizarea actorilor comunitari cu privire la necesitatea dezvoltării parteneriatelor locale;
  • Consolidarea capacităţii echipelor din 6 ONG-uri locale (asociaţii de părinţi) prin iniţierea şi menţinerea parteneriatelor;
  • Soluţionarea unor probleme comunitare în 6 localităţi, prin implicarea partenerilor identificaţi în cadrul unor proiecte de intervenţie educaţională.

Activităţi-cheie din proiect:

Atelierul de iniţiere a proiectului şi de selectare a echipelor participante;

Conferinţa de lansare a proiectului şi prima reuniune a echipei de proiect;

Seminar-training Scrierea proiectelor locale şi dezvoltarea de parteneriate;

  •     Activitate de evaluare şi certificare;
  •     Consultaţii individuale;
  •     Oferirea de granturi şi implementarea proiectelor locale;
  •     Vizite de monitorizare şi schimb de experienţă;
  •     Promovarea experienţelor de succes;
  •     Conferinţa de încheiere a proiectului;
  •     Activităţi de raportare şi evaluare.

Coordonator de proiect: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, vpostica@prodidactica.md
Asistent de proiect: Vera BUBULICI, vbubulici@prodidactica.md

“Acest proiect este realizat graţie susţinerii generoase a poporului american prin intemediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Conţinutul acestui proiect ţine de responsabilitatea Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi al ONG-urilor/ Asociaţiilor /şcolilor implicate şi nu reflectă neapărat opiniile Departamentului de Stat sau ale Guvernului Statelor Unite ale Americii.”