Începînd cu 18.06.2013, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a prestat servicii Ministerului Educaţiei din Republica Moldova pentru formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii în baza Contractului No. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.”

Peste 300 de educatori şi manageri din grădiniţe au participat la cursurile de formare a mentorilor la Chişinău,  în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în una din perioadele: 15-19 iulie; 22-26 iulie, 29 iulie-2 august curent. Din fiecare Centru de mentorat creat anterior în proiectul sus-numit s-a selectat minimum o persoană.

Scopul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” este de a îmbunătăţi accesul, calitatea şi incluziunea în educaţia timpurie din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, capabile să aplice un curriculum centrat pe copil şi pe noile standarde educaţionale.

Obiectivele programului de formare a mentorilor s-au axat pe abordarea aspectelor fundamentale a problematicii mentoratului în educaţia adulţilor şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din grădiniţe; pe operaţionalizarea activităţii mentorului prin oferirea de instrumente funcţionale de observare, consiliere, debrifare etc.

Activitatea de instruire a mentorilor s-a desfăşurat în baza metodelor interactive, cu accent pe formare competenţelor profesionale de abordare echitabilă a tuturor actorilor educaţionali, de creare a unui mediu prietenos de învăţare/dezvoltare, inclusiv:

  • Competenţa de observare activă;
  • Competenţa de comunicare şi ascultare empatică;
  • Competenţa de consiliere psihopedagogică;
  • Competenţa de relaţionare şi  încurajare a dezvoltării personale şi profesionale;
  • Competenţa de autodezvoltare şi autoperfecţionare.

În acest cadru, s-a promovat mentoratul ca proces de învăţare în care se construieşte o relaţie reciprocă, bazată pe întrajutorare şi creştere, concentrată pe acordarea de suport profesional şi emoţional, prin care se stabilesc  ţinte profesionale, obiective dificile, experienţe provocatoare. Beneficiile vin nu numai din cantitatea sau calitatea cunoştinţelor, abilităţilor, ci mai ales din procesul ca atare de învăţare, construcţie şi dezvoltare personală.

Rezultatele programului includ formarea calitativă a 260 de educatori, manageri şi 40 de inspectori din domeniul educaţiei timpurii, cu perspectiva de implicare a acestora în oferirea serviciilor de mentorat la nivel local pentru fiecare cadru didactic.