PROFESORI DIN TOATĂ REPUBLICA INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

Lectii europene-2

Sâmbătă, 15 septembrie, 2018, la CE PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului Lecții europene 2: Componenta Educație Anticorupție, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației și desfășurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, a avut loc un seminar interactiv pentru profesorii de educație civică, istorie și alte discipline școlare, care optează pentru promovarea tematicii date în rândul elevilor și profesorilor din învățământul secundar. Inițiativa inovativă în cauză sprijină activitățile de prevenire și eradicare a corupției în stat, prin educarea unor cetățeni conștiincioși, critici și responsabili, vizând dezvoltarea și implementarea educației pentru integritate și contra corupției prin activități tematice la clasă și în afara lor.

Formatorii-experți Rodica Eșanu și Eugenia Negru au elaborat materiale didactice-suport pentru profesori și elevi, care pot fi accesate aici și predate separat sau în mod infuzional și selectiv la diferite obiecte, inclusiv la disciplina opțională”Integrare europeană pentru tine”

  • Structuri internaționale și naționale de monitorizare și combatere a corupției;
  • Necombaterea corupției însemnă susținerea ei;
  • Corupția – „creație”  a  omului care deține puterea;
  • Succintă istorie a corupției. Studiu de caz. Corupția în economia sovietică;
  • Activitate extrașcolară. Corupția în vizorul umoriștilor;
  • Surse de venit ale persoanei. Surse legale și ilegale. Riscuri asociate acumulării ilegale de venit.
  • Domniile fanariote în țările române. Legătura cu educația contra corupției: Istoria corupției în țările române; societate tolerantă la corupție.

Pe parcursul semestrului curent, profesorii implicați în proiect, vor aplica materialele date cu statut de experiment și vor face parte în continuare dintr-o rețea de sensibilizare și prevenire a cazurilor de corupție în școală, în comunitățile din care fac parte, dar și în întreaga societate, care, din păcate, continuă a fi puternic afectată de acest flagel. De asemenea, lansăm o campanie de elaborare și publicare, pentru diseminare publicului larg, a materialelor didactice la tema dată pe site-ul www.red.prodidactica.md, dar și pe paginile revistei Didactica Pro…

Prof. univ. Viorica Goraș-Postică,
Coordonator de proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *