Profesorii universitari și-au actualizat cunoștințele teoretice și practice privind educația de gen

Pestalozzi-EIC

Pe 29 octombrie curent, a avut loc webinarul de follow-up „Promovarea egalității de gen prin demersurile de educație interculturală în formarea inițială a cadrelor didactice”, la care au participat peste 30 de practicieni din 7 universități-partenere din proiectul „Promovarea și dezvotlarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”. Printre obiectivele specifice ale activității s-au regăsit: actualizarea informației privind documentele naționale și internaționale recente care reflectă politicile de gen, a rigorilor de calitate privind educația de gen în formarea inițială a cadrelor didactice; identificarea problemelor și soluțiilor în educația de gen din universitățile R. Moldova; facilitarea dezbaterilor pe marginea promovării și integrării dimensiunii de gen prin cursurile, temele de EIC.

La evaluarea inițială, am constatat că toți profesorii încadrați în programul de formare, sunt convinși de necesitatea promovării egalității de gen în demersurile educaționale interculturale cu viitorii pedagogi, iar  motivele pentru care aceasta este oportună sunt multiple, de ordin politic, teoretic și practic-atitudinal. Aceste convingeri au fost ulterior ilustrate prin prezentarea temelor de acasă cu privire la integrarea perspectivei de gen în curriculum-ul și suportul de curs EIC (exemple de la 2-3 teme) din programele de master – 3 universități și din programele de licență – 4 universități. Feedback-ul oferit colegilor a fost constructiv, cu caracter exclusiv pozitiv, iar dezbaterile pe marginea acestora au ajutat la descoperirea unor detalii, nuanțe mai puțin valorificate, deocamdată. La ultima sesiune din program s-au prezentat informații noi și practici din alte țări privind integrarea de gen, concepte și rigori internaționale, care urmează să fie utilizate pe viitor, de colegii prezenți în practica de predare-învățare la diferite cursuri universitare.

Evaluarea finală ne-a descoperit că profesorii se simt pregătiți într-o mare măsură de a integra dimensiunea de gen în documentele curriculare EIC ce urmează a fi elaborate. În calitate de facilitatori, la webinar s-au implicat colegii din echipa de proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Vitalie SCURTU. Toți participanții la program vor primi certificate de abilitare profesională la tema integrării de gen prin disciplinele/modulele/unitățile de conținut în problematica educației interculturale.