Programul ”Evaluarea calității în învățământul general” are noi absolvenți

Astăzi, 20 octombrie, ediția curentă a programului de formare  al Centrului Educațional PRO DIDACTICA ”EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL”, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, și-a încheiat lucrările. Desfășurat online cu participarea a două grupe de cursanți – 46 de manageri din educația timpurie și 80 de manageri școlari,  acesta i-a avut ca formatori pe Olga Tarlev și Jana Zeamă, Tamara Tonu și Sergiu Orehovschi.

Timp de patru zile de training (gr. I – 4, 6, 7, 11 octombrie; gr. II – 11, 13, 18, 20 octombrie),  au fost abordate aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere  conceptuale  în evaluarea  instituțiilor și a  cadrelor de conducere din  învățământul  general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc. Instruirea teoretică a fost secondată de realizări de exerciții și teste formative.

Pe parcurs, cursanții au avut de pregătit câteva teme de casă, constând în studierea surselor bibliografice și webografice  la subiect,  în completarea cu dovezi și  constatări pentru 2 indicatori a unei  secvențe de raport de evaluare a  instituțiilor educaționale  și a unei  secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ. Lucrările au fost prezentate în plen, fiind analizate detaliat, formatorii și cursanții venind cu recomandări concrete de îmbunătățire, acolo unde a fost cazul.

Programul  de formare ”EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL” așteaptă noi doritori de a-și perfecționa competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.