PROIECTUL DevRAM: O NOUĂ GENERAȚIE DE FORMATORI

logo-Devram

Cei 13 profesori de diferite discipline din învăţământul profesional tehnic cu profil agricol participanţi la programul ”Formare de formatori. Strategii de instruire a adulţilor” (28-30 ianuarie) s-au reîntâlnit astăzi pentru activitatea de follow-up. Dornici să păşească pe o nouă treaptă în cariera lor profesională, şi-au făcut bine tema de casă – proiectarea unei sesiuni de training de 3 zile în cheia cadrului ERRE şi simularea unei secvenţe la clasă, cu colegii, pentru debrifare şi evaluarea de certificare.

Cunoaşterea domeniilor de actualitate pentru formarea continuă la specialităţile agricole, dar şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii  le-a permis cursanţilor să aleagă subiecte dintre cele mai variate: ”Agricultura ecologică”, ”Metode de elaborare a Fişei tehnologice pentru cultivarea plantelor în agricultura ecologică”, ”Introducere în organografie”, ”Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor uscate”, ”Bolile viţei de vie”, ”Managementul carierei”, ”Activitatea de marketing”, ”Instruirea nonformală” etc. ”Produsele” au întrunit toate condiţiile necesare: au avut la bază abordări creative; au făcut uz de strategii de stimulare a motivaţiei pentru învăţare; au respectat cele 4 etape ale cadrului ERRE; au valorificat toate formele de lucru (individual, în perechi, în grup, frontal); au explorat instrumente din arsenalul metodelor şi tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice (GPP, studiu de caz, explozie stelară, discuţie dirijată, brainstorming, jocul ”Evoluţia”, asociaţii libere, diagrama Venn, explicaţia, proiect de grup, algoritmizare etc.); au fost secondate de suporturi informaţionale consistente  şi materiale ilustrative originale (albume, fişe, probe de sol, cristalizatoare, prezentări PPT etc.).

Cursanţii au avut o prestaţie bună, bucurându-se de feedback pozitiv din partea colegilor şi formatorilor, demonstrând, astfel, că sunt pregătiţi să organizeze şi să desfăşoare cu succes activităţi de formare a adulţilor.

Programul, organizat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, face parte din acţiunile proiectului DevRAM, Partea I îndreptate spre dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor manageriale şi didactice implicate în instruirea adulţilor şi spre capacitarea instituţiilor ÎPT în a deveni furnizori de servicii de formare profesională continuă.