RAPORTUL CU PRIVIRE LA REZULTATELE IDENTIFICĂRII CERERII PIEŢEI MUNCII PE TERMEN MEDIU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI PROFESIONAL TEHNIC ÎN 6 DOMENII

logo-Devram

RAPORTUL

cu privire la rezultatele identificării cererii pieţei muncii pe termen mediu pentru învăţământul superior şi profesional tehnic în domeniile: Fitotehnie, Horticultură, Pedologie şi protecţia solului, Producţia culturilor agricole şi creşterea animalelor, Zootehnie şi medicină veterinară, Tehnologia produselor de origine vegetală

În perioada februarie-martie 2019, Veronica Prisăcaru, Grigore Baltag şi Tatiana Şevciuc au realizat un studiu privind cererea pieţei muncii pe termen mediu pentru învăţământul superior şi profesional tehnic în 6 domenii: Fitotehnie, Horticultură, Pedologie şi protecţia solului, Producţia culturilor agricole şi creşterea animalelor, Zootehnie şi medicină veterinară, Tehnologia produselor de origine vegetală.

Studiul (Link), ale cărui rezultate au fost aduse în atenţia publicului recent, a avut drept scop stabilirea la nivel naţional a necesarului forţei de muncă (specialişti, muncitori calificaţi) pentru următorii 3-5 ani (2019-2024) şi s-a axat pe: evaluarea calităţii sistemului de formare iniţială şi continuă; analiza stării actuale şi a tendinţelor sectoarelor aferente programelor de formare profesională; identificarea competenţelor de îmbunătăţit la viitorii specialişti; determinarea programelor de pregătire profesională solicitate de angajatori etc.

Studiul a fost efectuat în contextul Activităţii 1.16 ”Implicarea în elaborarea Planului anual de înmatriculare a elevilor în instituţii ÎPT în conformitate cu cererea pieţei muncii din sectorul agroalimentar” a proiectului „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria).