TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU SELECTAREA EXPERTULUI INTERNAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE (EIC) ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE”

Pestalozzi

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea expertului internațional în cadrul proiectului

Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice

(Data limită: 15 ianuarie 2019)

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada pentru realizarea sarcinii: aprilie,  2019

Consultant internațional pentru pregătirea și facilitarea unui program de formare, destinat profesorilor universitari/conceptorilor de curriculum, care urmează să elaboreze un curriculum modular universitar în domeniul EIC și suportul de curs aferent.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 3 universități  –  de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-, interculturală.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Elaborarea curriculum-ului şi a materialelor didactice privind educaţia interculturală în formarea iniţială a cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale de educaţie interculturală a cadrelor didactice universitare.

Sarcini:

Consultantul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea necesităților actuale de instruire a conceptorilor de curriculum, în baza rezultatelor evaluării inițiale a competenței interculturale (realizată în prima fază a proiectului) și a programului de formare, desfășurat anterior către de experții naționali;
 2. Elaborarea agendei de instruire, a suportului de curs /hand out pentru cursanți și a chestionarelor pre și post-evaluare a activității de formare, în baza necesităților actuale de instruire a conceptorilor de curriculum, în consultare cu echipa de proiect CE PRO DIDACTICA;
 3. Realizarea activității de formare de 3 zile, a câte 4 sesiuni de formare;
 4. Prezentarea experienței altor state/a bunelor practici în domeniul elaborării curriculumului şi a materialelor didactice în formarea iniţială a cadrelor didactice, cu accent sporit pe educația interculturală a viitorilor profesori;
 5. Pregătirea unui Raport de activitate finală în limba engleză care să prezinte achizițiile participanților și un set de recomandări practice pentru elaborarea curriculumului modular și a suportului de curs universitar la tema Educația interculturală a viitorilor pedagogi.

Criterii de eligibilitate:

 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Minimum 3 ani de experiență internațională de formare a adulților în domeniul educației interculturale;
 • Experiență în colaborarea cu organizațiile internaționale;
 • Cunoașterea contextului, specificului multi-, intercultural din această zonă europeană;
 • Competențe lingvistice avansate de desfășurarea a sesiunilor în limbile română sau rusă.

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național și internațional;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române sau ruse (limba engleză va constitui un avantaj).

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară pentru realizarea sarcinii.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web: http://prodidactica.md/.

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă financiară privind realizarea sarcinii și o scrisoare de intenție, cu subiectul „Expert instruire EIC” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: cbujac@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel.: 069366848, 069233782.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 15 ianuarie 2019.