UN SPAŢIU DE (RE)ÎNTÂLNIRE – O VIZITĂ DE STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AGRICOL

soya-4

În perioada 15-19 mai curent, un grup alcătuit din cadre manageriale şi didactice din 7 instituţii de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol (CEHTA – Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul, CESPA – Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Râşcani, Şcoala Profesională din Bubuieci, Colegiul de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău), dar şi din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, Comitetului sectorial, a efectuat o vizită de studiu în România, pentru un schimb de experienţă şi bune practici.

Evenimentul, organizat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a avut, în opinia participanţilor, un traseu de invidiat (sub aspect profesional, cultural, mai puţin climatic), o agendă ambiţioasă, de preluat şi de valorificat:

  • Expoziţia AgriPlanta-RomAgroTecun spaţiu de (re)întâlnire a tehnicii de ultimă generaţie, a unor modele de succes de folosire a utilajelor agricole la zi, a unor soluţii pentru performarea domeniului etc. (https://www.agriplanta.ro/);
  • Donez o carte pentru un liceu agricol, eveniment promovat de revista de specialitate FERMA (https://www.revista-ferma.ro/) – un spaţiu de (re)întâlnire în cadrul campaniei Susţinem învăţământul preuniversitar agricol, o acţiune de importanţă naţională axată pe cooperare şi pe dialog între partenerii publici, privaţi şi sociali întru dezvoltarea învăţământului agricol (Liceul Tehnologic Sandu Aldea din Călăraşi);
  • Ziua liceelor agricole – un spaţiu de (re)întâlnire a 15 licee agricole din România (peste 200 de elevi şi profesori, fermieri, autorităţi, firme din domeniu, mass-media), un eveniment în premieră pentru învăţământul preuniversitar de profil, care a cuprins: prezentări ale ofertelor educaţionale, concursuri pe teme agricole, dezbateri cu firmele expozante şi fermierii asupra aspectelor practice ale educaţiei agricole;
  • Conferinţa Tinerii cu studii medii sunt cei care pot face agricultura să se mişte un spaţiu de (re)întâlnire întru sprijinirea educaţiei agricole ca pilon în dezvoltarea economică a societăţii româneşti;
  • Liceul Tehnologic nr. 1 Funduleaun spaţiu de (re)întâlnire a unor practici de succes, un model de instituţie formatoare de specialişti în domeniu, gazda atelierelor de lucru Managementul instituţiilor educaţionale agricole şi Discipline tehnologice;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din România  un spaţiu de (re)întâlnire a celor interesaţi de sesiunea Provocările agricultorilor din Republica Moldova şi din România legate de cultura soia;
  • Comitetul sectorial din România (CS Agricultura, Piscicultura şi Pescuit)un spaţiu de (re)întâlnire pentru dezbateri, luări de poziţie, abordări privind elaborarea standardelor ocupaţionale, mecanismele de colaborare cu piaţa muncii, strategia de implicare a sectorului privat în perfecţionarea sistemului învăţământului profesional şi a ofertei educaţionale pe acest segment etc.

Un rezultat remarcabil al acestei vizite a fost semnarea unei Convenţii de colaborare între Colegiul de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău şi Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, care au identificat drept obiectiv dezvoltarea unui parteneriat în vederea unui schimb eficient de experienţă, prin organizarea în comun de formări, a practicii de profil etc.

Acest periplu profesional – în ultimă instanţă, ”un spaţiu de (re)întâlnire”, un prilej subscris unei adeziuni, ”o platformă” de socializare şi de comunicare cu o miză de bătaie lungă, permanentă, între factori de decizie, specialişti, angajaţi din învăţământul de profil – a făcut posibilă familiarizarea participanţilor cu o vecinătate în care agriculturii i se acordă importanţa cuvenită, dorită, inclusiv de noi, cu ultimele noutăţi tehnologice din ramură, cu bune practici de realizare a educaţiei agricole, dar şi cu aspiraţii spre mai BINE întru BINELE unei şcoli, societăţi, fiinţări.

În numele tuturor membrilor grupului, aducem mulţumiri, şi pe această cale, colegilor noştri de peste Prut pentru ospitalitate, bunăvoinţă, deschidere, pentru îngăduinţa de a împărtăşi – generos, necondiţionat – experienţa acumulată, pentru a fi implementată şi îmbunătăţită cu acelaşi succes şi în arealul nostru.

Vizita de studiu a fost realizată în cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), Partea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene.