A II-A ȘEDINȚĂ ON-LINE A CLUBULUI PAIDEIA, CU AUDIENȚĂ MAXIMĂ

Vineri, 10 aprilie, tema de la Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA a fost dedicată elementelor de consiliere spirituală în activitatea cadrelor didactice, propusă și facilitată de Viorica GORAȘ-POSTICĂ.

Astfel, în jur de 80 de participanți din cei peste 120 înscriși în prealabil, au completat, la faza de Evocare, un chestionar din 10 itemi diverși, pe Google Form, având scopul de a constata atitudinea, dar și nivelul de cunoaștere și aplicare a consilierii, în general și a aspectelor spirituale, în special. De asemenea, mai mult de 10 participanți au adresat întrebări la temă și am descoperit mai multe opinii, neclarități, vizavi de acest element de noutate din Curriculumul Național, ediția 2018-2019.

Pentru următoarele etape ale cadrului de învățare – Realizarea sensului, Reflecție și Extindere – participanții au primit un suport didactic consistent, cu analiza documentelor de politici educaționale și a literaturii de specialitate în domeniu, dar și recomandări metodice de implementare a elementelor de consiliere în contextul pedagogic și/sau comunitar, în baza promovării dezinteresate a valorilor perene din morala creștină.

În mod evident, nu poate un profesor de rând să ia locul consilierului profesionist sau al psihologului, dar o asistență psihopedagogică avizată, ca ajutor fidel și orientare adecvată, este obligat, conform Codului Educației și altor acte normative, să o exercite. Or, tot mai mulți copii și părinți, traumați, dezorientați, necesită sprijin moral, încurajare și supervizare/ghidare în situații dificile de viață cotidiană.

Toți profesorii implicați au beneficiat gratis și de certificate, iar resursele abordate, inclusiv opiniile practicienilor, vor fi valorificate în publicațiile autoarei, prima dintre care va apărea în numărul următor al revistei Didactica Pro…